МОРОЗОВА Ірина Ігорівна

Доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук (2004), доцент (2006)

Закінчила у 1997 р. з відзнакою Харківський державний університет, факультет іноземних мов (відділення англійської мови)

Захищена дисертація

Кандидатська: «Комунікативні стратегії увічливості в стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки» (2004, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Професійна кар’єра

 • Українська інженерно-педагогічна академія

1997-1998 рр. – викладач кафедри іноземних мов.

 • (Харківський державний університет)Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

1998-2003 рр. – викладач кафедри англійської філології.

2003-2004 рр. – старший викладач кафедри англійської філології за контрактом.

2004-2006 рр. – обіймає посаду доцента кафедри англійської філології

2006 – по т.ч. – доцент кафедри англійської філології

Наукова діяльність

 • Сфери наукових інтересів: історична прагма- та соціолінгвістика, лінгвокраїнознавчі та гендерні розвідки

 • 88 наукових та науково-методичних робіт

 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Курси, які викладає:

Лінгвокраїнознавство Великої Британії

Лінгвокраїнознавство США

Практика англійської мови для студентів 1 курсу ф-ту іноземних мов

Інші досягнення:

 • Міжнародна літня школа “Американознавство в Україні”. Організатор: Національний університет “Острозька академія” за сприяння Відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні, Острог, 1-8 червня, 2002;

 • Міжнародна конференція “Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей”. Організатор: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005;

Основні наукові праці:

  1. Викторианская культура и женский дискурс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2005. № 649. С. 130-134

  2. Ідеї О.О. Потебні та моделювання дискурсу вікторіанської жінки // Нова філологія. 2005. № 2(22). С. 198-203

  3. Мовна особистість жінки у драматургії Вікторіанської доби // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. «Філологія». 2009. Вип. 11. С 644-649

  4. Використання автентичного матеріалу на лекції з лінгвокраїнознавства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2009. № 848. С. 268-272

  5. Кінотекст як засіб занурення в іншомовну культуру (на матеріалі британського історичного телесеріалу) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Сер.: Філологія (мовознавство). 2013. Вип. 117. С. 375-378

  6. Комунікативні стратегії увічливості в британській драматургії ХІХ ст. як засіб відтворення гендерних стереотипів // Omnes et Singulos: посередництво мови у дискурсивній (спів)творчості : Кол. монографія. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. С. 199-222

  7. Дискурс(и) британської жінки (на матеріалі драматургії ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. № 1102. Вип. 77. C. 92-96

  8. Типова комунікативна поведінка британської жінки ХІХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 55. С. 252-258

  9. Моно- й кросгендерні комунікативні ситуації англомовного жіночого дискурсу ХІХ та ХХІ століть // Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. Т. 1. С. 161-165

  10. Стереотипізація персонажного мовлення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2018. Вип. 87. C. 77-84

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua