Кадровий склад кафедри англійської філології


Наразі на кафедри працює 1 академік АН ВО України, 1 академік АН ВШ України, 5 професорів, 5 докторів наук, 12 доцентів, 12 кандидатів наук.

Прізвище, ім'я, по-батькові посада, звання, ступінь профіль в Google Scholar профіль в ResearchGate

Самохіна Вікторія Опанасівна

завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України
Шевченко Ірина Семенівна доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України
Бондаренко Євгенія Валеріївна доктор філологічних наук, професор
Морозова Олена Іванівна доктор філологічних наук, професор
Солощук Людмила Василівна доктор філологічних наук, професор
Віротченко Світлана Андріївна кандидат філологічних наук, доцент
Котов Михайло Володимирович кандидат філологічних наук, доцент
Кукушкін Владислав Валерійович кандидат філологічних наук, доцент
Легейда Аліна Вікторівна кандидат філологічних наук, доцент
Лобова Оксана Костянтинівна кандидат філологічних наук, доцент
Матюхіна Юлія Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент
Морозова Ірина Ігорівна кандидат філологічних наук, доцент
Набокова Ірина Юріївна кандидат філологічних наук, доцент
Нефьодова Олена Дмитрівна кандидат філологічних наук, доцент
Пшеничних Анастасія Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент
Тарасова Світлана Олександрівна кандидат філологічних наук, доцент
Шпак Олена Владиславівна кандидат філологічних наук, доцент
Кузьміна Віра Сергіївна старший викладач
Гужва Ольга Олександрівна викладач
Івченко Наталя Сергіївна викладач
Клименко Юлія Вікторівна викладач
Ковалевська Яніна Леонідівна викладач
Кузнєцова Ольга Володимирівна викладач
Кузьменко (Чеботарьова) Анна Олегівна викладач
Легуцька Ольга Іванівна викладач
Найдіна Євгенія Сергіївна викладач
Ніколаєнко Валерія Олегівна викладач
Пахаренко (Миргородова) Анастасія Валентинівна викладач
Полтаран Ольга Олегівна викладач
Скриннік Юлія Сергіївна викладач

При кафедрі існує аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі, як теоретичні проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту, когнітивної лінгвістики, аналіз дискурсу, невербальні аспекти комунікації, лінгвофольклористика тощо.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-55-04
E-mail: phileng@karazin.ua