ШЕВЧЕНКО Ірина Семенівна


 • Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 • Завідуюча кафедри ділової іноземної мови і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
 • Головний редактор Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія Філологія, методика викладання іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • кандидатська “Сегментированные вопросы в современном английском языке: структурно-коммуникативный анализ” (Одеський держуніверситет імені І. І. Мечникова, 1988 р.);
 • докторська “Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16–20 ст.)” Київському національному лінгвістичному університеті, 1999 р., науковий консультант – проф. Г. Г. Почепцов).

Сфера наукових інтересів:

теорія дискурсу, лінгвокогнітивістика, прагмалінгвістика, теорія перекладу.

Профіль в Google Академії

Монографії та підручники:

 1. A History of English Literature. Історія англійської літератури (англійською мовою): Реком. МОН України як навчальний посібник для вузів. — Харків: ХГІ НУА, 2001. — 224 с.
 2. Problemes des l’enonciation et du texte dans la semantique lexicale et grammaticale.Навчальний посібник. –Х.: ХДПУ, 2001.- 138 р. (Моісеєва С. А., Мінкін Л. М.)
 3. Основы теории языковой коммуникации: Реком. МОН Украины как учебн. пособие. – Харьков: ХГУ „НУА”, 2008. – 168 с.
 4. Прагмалінгвістика: пояснювальний словник (французькою, українською, російською, англійською мовами) / Шевченко І.С., Мінкін Л.М., Моісеєва С.А. [для студ. філол. спец.]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 196 с.
 5. Г.Г. Почепцов. Избранные труды / Сост., общ. ред. и вступ. статья И.С. Шевченко. – Х.: ХНУ им. В.Н. Кармазина, 2009. – 556 с.

Під науковим керівництвом І. С. Шевченка захищено:

1 докторська дисертація (Безугла Л. Р). і 10 кандидатських дисертацій за фахом 10.02.04 – германські мови (Безугла Л. Р., Биценко Т. А., Морозова І. І., Михайлова Л. В., Матюхина Ю. В., Поліна А. В., Михайлова О. В., Буренко Т. М., Горина О. В., Змійова І. В.). Основна проблематика: історична прагмалінгвістика, дискурсологія, мовна особистіть, історична когнітивістика.

Членство:

 • International Pragmatic Association,
 • Українська асоціація дослідників англійської мови,
 • Росїйська комунікативна асоціація

Контактна інформація

Тел.:(057) 707-51-44, 707-55-86

Адреса: к. 2-02, вул. Міроносицька, 1, м. Харків, 61202,

E-mail: dilovamova@karazin.ua

Сторінка: http://home.univer.kharkov.ua/shevchenkois/index.html