ШЕВЧЕНКО Ірина Семенівна


Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України.

Завідуюча кафедри ділової іноземної мови і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Голова спеціалізованої вченої Д. 064.51.27 ради із захисту докторськихдисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, 10.02.16 – перекладознавство; член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.03 у Київському національному лінгвістичному університеті

Головний редактор фахового наукового електронного журналу "Cognition, communication, discourse" (http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія Філологія.

Захищені дисертації:

Кандидатська “Сегментированные вопросы в современном английском языке: структурно-коммуникативный анализ” (Одеський держуніверситет імені І. І. Мечникова, 1988 р.);

Докторська “Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16–20 ст.)” Київський національний лінгвістичний університет, 1999 р., науковий консультант – проф. Г. Г. Почепцов).

Сфера наукових інтересів:

теорія дискурсу, лінгвокогнітивістика, прагмалінгвістика, теорія перекладу.

Персональні профілі вченого:

https://orcid.org/0000-0003-2552-5623

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uHkA_kgAAAAJ&hl=ru

Профіль кафедри в Google Академії

Монографії та підручники:

1.ShevchenkoIryna. HadWeNeverLovedSoKindly: Conceptualisationofcommunicativebehaviour // Chrzanowska-Kluczewska E., Vorobyova O. (eds.) Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Series: Text – meaning – context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture (Peter Lang 2017.P. 307–320.

2.Chevchenko I. Problemes des l’enonciation et du texte dans la semantique lexicale et grammaticale.Навчальнийпосібник. Х.: ХДПУ, 2001.138 р. (співавтори Моісеєва С., Мінкін Л.).

3.Основы теории языковой коммуникации: Реком. МОН Украины как учебн. пособие. Харьков: ХГУ „НУА”, 2008. 168 с.

4.Г.Г. Почепцов. Избранные труды / Сост., общ. ред. и вступ. статья И.С. Шевченко. Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. 556 с.

5.Shevchenko I.S. English Literature for Interpreters: Реком. МОН України як навч. посібник. Харків: Вид-во ХНУ ім В.Н. Каразіна, 2010. 257 с.

Під науковим керівництвом І. С.Шевченко захищено:

Дві докторські дисертації - Безугла Л. Р., Бондаренко Є.В.

і 20 кандидатських дисертацій за фахом 10.02.04 – германські мови (Безугла Л. Р., Биценко Т. А., Морозова І. І., Михайлова Л. В., Матюхина Ю. В., Поліна А. В., Михайлова О. В., Буренко Т. М., Горина О. В., Змійова І. В., Лавриненко І.М., Ваховська О.В., Давиденко І.В., Турченко В.О., Олійник Н.А., Прокопенко А.А., Брославська Л.Я., Довганюк Е.В., Петренко О.М.).

Основна проблематика: історична прагмалінгвістика, дискурсологія, мовна особистіть, історична когнітивістика, лінгвоконцептологія.

Членство:

  • International Pragmatic Association,
  • International Cognitive Linguistic Association,
  • Українська асоціація дослідників англійської мови,
  • УАКЛіП
  • Polish Semantic Association

Контактна інформація

Тел.:(057) 707-51-44, 707-55-86

Адреса: вул. Міроносицька, 1, ауд. 2-02, м. Харків

E-mail: dilovamova@karazin.ua; iryna.shevchenko@karazin.ua

Сторінка:http://home.univer.kharkov.ua/shevchenkois/index.html