Кафедра ділової іноземної мови та перекладу


Кафедра ділової іноземної мови та перекладу створена у 2001 році для спеціалізованої підготовки бакалаврів і магістрів економічного факультету, пізніше — факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу з іноземних мов професійного спрямування.

Кафедра забезпечує підготовку з англійської, німецької, французької та іспанської мов професійного спілкування та перекладу.

Навчання здійснюється за дворічним та п'ятирічним планами:

  • Практика професійного спілкування англійською, німецькою, французькою мовами для студентів за напрямом підготовки «Економіка», «Міжнародні економічні відносини» рівнів В2, С1 за європейською шкалою мовного володіння.
  • Практика перекладу за фахом англійською мовою для студентів-бакалаврів та магістрів за напрямом підготовки «Міжнародні економічні відносини» (відповідно рівень В2 та С1 за європейською шкалою мовного володіння).

Навчання з використанням новітніх освітніх методик та технологій — мережевих комп'ютерних, відео-, аудіо- і мультимедійних програм — охоплює студентів денної та заочної, дистанційної форм навчання, які вивчають одну мову протягом 2 років (економічні спеціальності), одну мову протягом 5 років (спеціальність «Міжнародна економіка»), дві мови протягом 5 років (спеціальність "Туризм", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес"), дві мови й переклад протягом 5 років (спеціальність «Міжнародні економічні відносини»).

Студенти з кваліфікацією спеціаліста з поглибленим знанням іноземної мови (спеціальність «Міжнародна економіка») або перекладача з іноземної мови (англійської) зі знанням другої іноземної мови (французької, німецької) (спеціальність «Міжнародні економічні відносини») отримують всебічну мовну підготовку з усного та письмового ділового спілкування, проходять перекладацьку практику. Кращі студенти залучаються у якості перекладачів до роботи у міській раді м. Харків тощо.

Всі дисципліни відповідають типовій програмі з англійської, німецької, французької мов для професійного спілкування, рекомендованій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти та національним кваліфікаційним рівням. Це передбачає створення необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації випускника за рахунок володіння основною іноземною мовою в обсязі, що відповідає рівню володіння В2+ для бакалаврів та С1 для магістрів.

Серед викладачів кафедри, яку очолює доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та головний редактор Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія Філологія, методика викладання іноземних мов, Ірина Семенівна Шевченко

На кафедрі працюють випускники переважно факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна та учасники програм наукових обмінів із університетами США, Франції, Англії, Німеччини. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, проводиться наукова робота у галузі філології, методики викладання іноземних мов та психології.

Звітування кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Планування роботи кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Розклад занять викладачів кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002

E-mail: dilovamova@karazin.ua