Кафедра ділової іноземної мови та перекладу


Кафедра ділової іноземної мови та перекладу створена у 2001 році для спеціалізованої підготовки бакалаврів і магістрів економічного факультету, пізніше — факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу з іноземних мов професійного спрямування.

Кафедра забезпечує підготовку з англійської, німецької, французької та іспанської мов професійного спілкування та перекладу.

Навчання здійснюється за дворічним та п'ятирічним планами:

  • Практика професійного спілкування англійською, німецькою, французькою мовами для студентів за напрямом підготовки «Економіка», «Міжнародні економічні відносини» рівнів В2, С1 за європейською шкалою мовного володіння.
  • Практика перекладу за фахом англійською мовою для студентів-бакалаврів та магістрів за напрямом підготовки «Міжнародні економічні відносини» (відповідно рівень В2 та С1 за європейською шкалою мовного володіння).

Навчання з використанням новітніх освітніх методик та технологій — мережевих комп'ютерних, відео-, аудіо- і мультимедійних програм — охоплює студентів денної та заочної, дистанційної форм навчання, які вивчають одну мову протягом 2 років (економічні спеціальності), одну мову протягом 5 років (спеціальність «Міжнародна економіка»), дві мови протягом 5 років (спеціальність "Туризм", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес"), дві мови й переклад протягом 5 років (спеціальність «Міжнародні економічні відносини»).

Студенти з кваліфікацією спеціаліста з поглибленим знанням іноземної мови (спеціальність «Міжнародна економіка») або перекладача з іноземної мови (англійської) зі знанням другої іноземної мови (французької, німецької) (спеціальність «Міжнародні економічні відносини») отримують всебічну мовну підготовку з усного та письмового ділового спілкування, проходять перекладацьку практику. Кращі студенти залучаються у якості перекладачів до роботи у міській раді м. Харків тощо.

Всі дисципліни відповідають типовій програмі з англійської, німецької, французької мов для професійного спілкування, рекомендованій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти та національним кваліфікаційним рівням. Це передбачає створення необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації випускника за рахунок володіння основною іноземною мовою в обсязі, що відповідає рівню володіння В2+ для бакалаврів та С1 для магістрів.

Серед викладачів кафедри, яку очолює доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та головний редактор Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія Філологія, методика викладання іноземних мов, Ірина Семенівна Шевченко, — випускники переважно факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна та учасники програм наукових обмінів із університетами США, Франції, Англії, Німеччини. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, проводиться наукова робота у галузі філології, методики викладання іноземних мов та психології.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002

Телефон: (057) 707-51-44

E-mail: dilovamova@karazin.ua