Кафедра німецької філології та перекладу


1 семестр 2022-2022 н.р.

План роботи кафедри німецької філології та перекладу на 2022_23 н.р.

Розклад занять кафедри німецької філології та перекладу в 1 семестрі 2022_23 н.р.

Графік консультацій кафедри німецької філології та перекладу в 1 семестрі 2022_23 н.р.

Графік відкритих занять кафедри німецької філології та перекладу на 1 семестр 2022_23 н.р.

2021-2022 н.р.

Звіт завідувача кафедри німецької філології та перекладу про роботу в 2021_22 н.р.

2 семестр 2021-2022 н.р.

Розклад занять кафедри німецької філології та перекладу в 2 семестрі 2021_22 н.р.

Графік консультацій кафедри німецької філології та перекладу в 2 семестрі 2021_22 н.р.

Графік відкритих занять кафедри німецької філології та перекладу на 2 семестр 2021_22 н.р.

1 семестр 2021-2022 н.р.

Графік консультацій кафедри німецької філології та перекладу в 1 семестрі 2021_22 н.р.

Графік відкритих занять кафедри німецької філології та перекладу на 1 семестр 2021_22 н.р.

План роботи кафедри німецької філології та перекладу на 2021_22 н.р.

2020-2021 н.р.

Звіт завідувача кафедри німецької філології та перекладу про роботу в 2020_21 н.р.

Рейтинг викладачів кафедри німецької філології та перекладу 2020_21 н.р.

Робота кафедри німецької філології та перекладу відповідає місії та стратегії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (з детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням).

Кафедра німецької філології та перекладу (у минулому — кафедра німецької філології), створена у 1960 році, є випусковою і здійснює підготовку філологів спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно)» за освітньою програмою «Німецька мова та література і переклад та англійська мова» на рівні бакалавра та магістра, а також докторів філософії за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Крім того, фахівці кафедри забезпечують викладання німецької мови студентам факультету іноземних мов, які навчаються за іншими освітніми програмами.

У штаті кафедри працює 3 професора, 12 доцентів, 3 старших викладача і 1 викладач.

Викладачі читають лекції, проводять практичні заняття і індивідуальні консультації, контролюють рівень знань студентів, виступають керівниками навчальної практики, розробляють робочі освітні програми та навчальні плани, публікують підручники і навчальні посібники, розробляють засоби діагностики результатів навчальних досягнень студентів, розробляють і впроваджують нові форми, методи і технології навчання, займаються науковою і організаційною роботою. 22 навчальні дисципліни викладаються співробітниками кафедри німецькою мовою.

Під керівництвом проф. Безуглої Л.Р. при кафедрі працює поетична студія, де студенти навчаються перекладу німецької поезії.

При кафедрі працює розмовний клуб німецької мови, до якого можуть долучитися усі бажаючі студенти факультету.

Співробітники кафедри щороку організують відвідування студентами бібліотек іноземної літератури (Будинок Нюрнберга, Німецький читальний зал та Австрійський читальний зал) та залучають студентів до участі в стипендіальних програмах Німецької Служби академічних обмінів ДААД, «Erasmus», «PASCH».

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Ґете-Інститутом і Німецькою Службою академічних обмінів ДААД, при кафедрі у штаті постійно працюють лектори ДААД (наразі це лекторка пані Аманда Жиліч).

Кафедра регулярно організує та проводить методичні семінари і майстер-класи з методики викладання іноземних мов і перекладу, у тому числі семінари для студентів, викладачів внз і вчителів. Співробітники кафедри підвищують свою кваліфікацію у рамках стипендіальних програм і стажувань у Німеччині, Швейцарії і Австрії. Завдяки активній участі у методичних конференціях, семінарах різних рівнів, у тому числі в онлайн-форматі, та програмах з підвищення кваліфікації за кордоном викладачі кафедри знайомляться з передовим досвідом європейської та світової методичної науки і застосовують отриманий досвід у процесі навчання німецької мови на факультеті.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі журі учнівських та студентських конкурсів та олімпіад з німецької мови, перекладу з німецької мови та науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Керівництво кафедрою здійснює кандидат філологічних наук Сергій Іванович Криворучко.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: germphil@karazin.ua