Кафедра англійської філології


Кафедра англійської філології — одна з найстаріших на факультеті, вона існує з моменту створення у 1930 році Харківського педагогічного інституту іноземних мов.

Головна мета підготовки на кафедрі англійської філології — освіта, яка поєднує фундаментальні теоретичні знання та сучасні професійні навички міжнародного спілкування, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку нашої країни. Навчальні плани кафедри англійської базуються на фундаментальних дисциплінах, які в поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, дають змогу сформувати фахівця високої кваліфікації.

Сьогодні штат кафедри складає 32 співробітника, з яких 5 професорів, 5 докторів філологічних наук, 11 доцентів, 12 кандидатів наук. При кафедрі існує аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі, як теоретичні проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту; когнітивної лінгвістики, аналіз дискурсу; невербальні аспекти комунікації; лінгвофольклористика тощо.

Керівництво кафедрою здійснює доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України Вікторія Опанасівна Самохіна.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua