Кафедра англійської філології


Кафедра англійської філології — одна з найстаріших на факультеті, вона існує з моменту створення у 1930 році Харківського педагогічного інституту іноземних мов.

Головна мета підготовки на кафедрі англійської філології — освіта, яка поєднує фундаментальні теоретичні знання та сучасні професійні навички міжнародного спілкування, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку нашої країни. Навчальні плани кафедри англійської базуються на фундаментальних дисциплінах, які в поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, дають змогу сформувати фахівця високої кваліфікації.

Сьогодні штат кафедри складає 49 співробітника, з яких 5 професорів, 5 докторів філологічних наук, 15 доцентів та кандидатів наук та 8 аспірантів і пошукачів. При кафедрі існує аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі, як теоретичні проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту; когнітивної лінгвістики, аналіз дискурсу; невербальні аспекти комунікації; лінгвофольклористика тощо.

Станом на 2020 - 2021навчалтний рік на кафедрі працює 27 викладавів з них, 5 докторів, 15 кандидатів наук та 8 аспірантів та пошукачів, тобто кафедра має стовідсотковий науковий потенціал!

Керівництво кафедрою здійснює доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України Вікторія Опанасівна Самохіна.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: phileng@karazin.ua