Бібліотека кафедри англійської філології


Дипломні роботи

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017


РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ/КУРСОВОЇ РОБОТИ

ТИТУЛ ДИПЛОМНА РОБОТА

ТИТУЛ КУРСОВА РОБОТА

Аналіз художнього тексту-4 (ч. I)»: навчальний посібник з мультимедійним забезпеченням (Є.В. Бондаренко)

Методичні рекомендації до написання курсових та магістерських робіт (, 396 KB)
(Укладачі: О. І. Морозова, В. О. Самохіна)

Основи наукових досліджень : навчальний посібник (1,44 Mb)
(О. О. Чорновол-Ткаченко)

Інтернет-ресурси у вивченні іноземної мови (Т. К. Варенко) → (ppt)

Лекції:

Sociocultural Panorama of the Anglosphere (Т. К. Варенко) Лекції 1-2 → (ppt 603 Kb)

Лекції зі стилістики→ (pdf 267KB)

Лекції з лексикології→ (pdf 186KB)

Лінгвокраїнознавство Великої Британії (матеріали лекцій) (Морозова І. І.)

Лекція з країнознавства Великої Британії→ (pdf 1,51MB)

Завантажити → (pdf)

Лекція з країнознавства США→ (pdf 246KB)

Вивчаємо теоретичну фонетику: конспекти лекцій (Малімонова Н.В., Меркулова Т.К.)

Завантажити → (pdf)

Стилістика (Самохіна В.О.)

A Book of Practice in Stylistics (Kukharenko V.A.)

Історія англійської мови (Солощук Л.В.)

History of the English Language (L.Verba)

English Lexicology

Lecture: English literature for children (Нефьодова О. Д.)

Завантажити лекцію → (pdf)

Завантажити презентацію лекції → (ppt)

Завантажити зразок тесту до лекції → (pdf)

Завантажити зразок роздруківки до лекції → (pdf)

Навчально-методичні матеріали:

1 КУРС

Комунікативна аналітика: навчально-методичний посібник для самостійної роботи з граматики та аналітичного читання

(В. О. Самохіна, К. О. Верич, І. О. Гоголь)

Завантажити → (PDF, 1.87 Mb)

Теперішні часові форми англійського дієслова (Ярхо А.В., Віротченко С.А., Морозова І.І., Самохіна В.О.)

Завантажити →

Минулі часові форми англійського дієслова (Морозова 1.1., Ярхо А.В., Віротченко С.А., Самохіна В.О.)

Завантажити →

Майбутні часові форми англійського дієслова (Віротченко С.В., Морозова І.І., Ярхо А.В., Самохіна В.О.)

Завантажити →

2 КУРС

Analytical reading: Fields o f Vision. Частина Перша (Самохіна В. О., Морозова О. І., Легейда А. В.)

Завантажити →

Лексический ориентир:Пособие по аналитическому чтению (Денисов О.И., Морозова И.И., Нефедова Е.Д.)

Завантажити →

The Intermediate Modern English Course. Second year (abridged) (Мащенко С.Г., Морозова І.І., Самохіна, В.О.)

Завантажити →

3 КУРС

Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Безособові форми дієслова. Частина 1. Інфінітив (Меркулова Т.К., Кузьміна В.С., Набокова І.Ю., Липецька В.С.)

Завантажити →

Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Безособові форми дієслова. Герундій

Завантажити →

Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Безособові форми дієслова. Дієприкметник

Завантажити →

В мире газет (на материале британской и американской прессы) (Дмитренко В.А., Солощук Л.В., Маслова Н.И.)

Завантажити →

4 КУРС

Highlights of English Literature (Г. І. Барташева, С. А. Віротченко)

Part 1

Part 2

Магістратура

Text Analysis (5 Year)

Text Analysis (5 Year_II)

Складне речення. Практична граматика англійської мови для студентів 4 курсу (Меркулова Т.К., Шпак О.В.)

Завантажити →

Практична граматика англійської мови для студентів 4 курсу «Вищий пілотаж у граматиці»

Завантажити →

Посібник з усного мовлення для студентів 4 курсу "Вища освіта: Контрасти та проблеми"

Завантажити →

Система судочинства в англомовних країнах (Т. К. Варенко, Е. Г. Паповянц)

Завантажити посібник (pdf)→

Завантажити аудіозавдання до посібника (rar)→

Environmental Issues (Бондаренко Є.В.)

Завантажити →

Американські п’єси. Книга 1 (Бондаренко Є.В.)

Завантажити →

Американські п’єси. Книга 2 (Бондаренко Є.В.)

Завантажити →

У діалозі з твором (Бондаренко Є.В.)

Завантажити →

Методичні вказівки з інтерпретації художнього тексту для студентів IV та V курсів кафедри англійської філології факультету іноземних мов (Морозова О.І.)

Завантажити →

Матеріали для самостійної роботи:

"Іменники" для самостійного вивчення для студентів 3 курсу

Завантажити →

"Прикметники та прислівники" для самостійного вивчення для студентів 3 курсу

Завантажити →

"Займенники" для самостійного вивчення для студентів 3 курсу

Завантажити →

Revision of pronouns - 2012

Завантажити →

"Прийменники" для самостійного вивчення для студентів 3 курсу

Завантажити →

Працюємо самостійно: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу (Варенко Т.К., Кузьміна В.С., Меркулова Т.К., Набокова І.Ю.)

Завантажити →

Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 4 курсу (Варенко Т.К., Меркулова Т.К., Паповянц Е.Г., Шпак О.В.)

Завантажити →

Verbals: Infinitive and Gerund (Summary tables)

Завантажити →

Grammar terms glossary

Завантажити →

Теоретична граматика сучасної англійської мови: матеріали до лекційного курсу та завдання для самостійної роботи (Морозова О.І.)

Завантажити →