Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації

Історія викладання китайської мови в Харківському національному університеті почалася з заснування секції китайської філології та перекладу у 2008 році.

У серпні 2015 року Вченою радою факультету іноземних мов було затверджено створення кафедри східних мов та міжкультурної комунікації. З вересня 2015 року кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент Світлана Андріївна Віротченко.

З 2016 року кафедра почала готувати фахівців у галузі арабської мови (бакалаврів, перекладачів арабської мови).

У штаті кафедри працює 2 доктора філологічних наук, 2 кандидата філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 4 доцента, 3 старших викладача, 13 викладачів.

Кафедра забезпечує викладання китайської та арабської мов та літератури, теоретичних дисциплін, пов’язаних з вивченням китайської та японської мов. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми та плани, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, екзаменаційні матеріали, програми педагогічної та асистентської практик.

У 2018 році на кафедрі під керівництвом викладача Огієнко Катерини Олександрівни було засновано студентський науковий гурток Popular Science: Orientalism, який займається навітніми напрямами сходознавства та філології, етнолінгвістикою та психолінгвістикою.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-65, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: skhidnimovy@karazin.ua