Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації

Історія викладання китайської мови в Харківському національному університеті почалася з заснування секції китайської філології та перекладу у 2008 році.

У серпні 2015 року Вченою радою факультету іноземних мов було затверджено створення кафедри східних мов та міжкультурної комунікації. З вересня 2015 року кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Світлана Андріївна Віротченко, з вересня 2022 року Віротченко С.А. обійняла посаду декана факультету іноземних мов, а в.о.завідувача кафедри було обрано к.п.н. Лахмотову Юлію Валеріївну.

З 2016 року кафедра почала готувати фахівців у галузі арабської мови (бакалаврів, перекладачів арабської мови).

У штаті кафедри працює 1 професор, доктор філологічних наук, 1 доктор філософії, 1 кандидат філологічних наук та 2 кандидати педагогічних наук, 7 старших викладачів, 8 викладачів.

Кафедра забезпечує викладання китайської та арабської мов та літератури, теоретичних дисциплін, пов’язаних з вивченням китайської та японської мов. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, розробляючи та удосконалюючи робочі програми та плани, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, екзаменаційні матеріали, програми педагогічної та асистентської практик.

У 2018 році на кафедрі під керівництвом викладача Огієнко Катерини Олександрівни було засновано студентський науковий гурток Popular Science: Orientalism, який займається навітніми напрямами сходознавства та філології, етнолінгвістикою та психолінгвістикою.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: skhidnimovy@karazin.ua
Інформаційний сайт кафедри східних мов та міжкультурної комунікації