ВІРОТЧЕНКО Світлана Андріївна


 • декан факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • доцент кафедри англійської філології, кафедри східних мов та міжкультурної комунікації, кандидат філологічних наук.

Освіта:

 • Диплом магістра з відзнакою (2002 р., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської філології).

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Проксемічна складова англомовного діалогічного дискурсу» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011 р, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Солощук Людмила Василівна).

Професійна кар'єра:

 • 2002-2010 рр. — викладач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • 2010-2012 рр. — старший викладач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • з 2012 р. по теп. час — доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2014 р. — присвоєне вчене звання доцента кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з жовтня 2015 р. — завідувач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • з вересня 2022 р. — декан факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:

прагматика, невербальна семіотика.

Курси, що викладає:

 • Література країни, мова якої вивчається, для студентів 4 курсу факультету іноземних мов;
 • Практика англійської мови для студентів 1 та 2 курсів факультету іноземних мов (аспекти — граматика та аналітичне читання).
 • Мова. Культура. Суспільство.

Основні наукові праці:

 1. Функціонування проксемічної складової в ситуації розради // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1023. – С. 37-41.
 2. Функціонування проксемічної складової в ситуації погрози // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 61-65.
 3. Особливості функціонування проксемічної складової в позитивно спрямованому спілкуванні // OMNES ET SINGULOS : посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості : [кол. монографія] / [під загальн. ред. В.О. Самохіної]. – Харків. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 45-70.
 4. Проксемічна складова у структурі комунікативного простору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1071. – С. 19-24.
 5. Індивідуальний стиль професійного спілкування викладача / С.А. Віротченко // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – С. 32-34.

 6. Комбінаторика дієслівних конструкцій проксемного руху з номінаціями інших компонентів невербальної комунікації // Наукові записки. – Випуск 127. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – C. 391-396.
 7. Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 76-80.
 8. Засоби невербальної комунікації як компоненти педагогічної культури викладача / С.А. Віротченко // Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2015. – С. 23-26.

 9. Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект) / С.А. Віротченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. – Випуск 84. – С. 40-44.

 10. Мовні та немовні параметри кінодискурсу / С.А. Віротченко // Тези доповідей Сьомого міжнародного наукового форуму. “Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал” / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2016. – С. 45-46.

 11. Conceptualization of motion in communicative space in English // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II (2), December 2017. – Р. 392-444.

 12. КОГНІТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВЕРБАЛІЗАЦІЇ РУХУ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2017. – Випуск 86. – С. 80-86.

 13. Стратегії та способи перекладу культурно-орієнтованої лексики з китайської мови на українську / Ребрій О.О. Віротченко С.А. // In Statu Vascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства: Збірник студентських статей. – Вип. 18. – Х. : НТМТ, 2018. – С.207-214.

 14. Комунікативно-прагматичні характеристики новорічної промови президента (на матеріалі української, англійської та китайської мов) / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2022. – Випуск 95. – С. 7-13.

Основні навчально-методичні видання:
 1. Морозова І.І., Ярхо А.В., Віротченко С.А., Самохіна В.О., Денісов О.І. Минулі часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2006. – 52 с.
 2. Віротченко С.А., Ярхо А.В., Морозова І.І., Самохіна В.О., Денісов О.І. Теперішні часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2006. – 56 с.
 3. Ярхо А.В., Віротченко С.А., Морозова І.І., Самохіна В.О., Денісов О.І. Теперішні часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2007. – 56 с.
 4. Барташева Г. І., Віротченко С.А., Морозова І.І., Ярхо А.В. Англійське дієслово: час та стан: Навчальний посібник з англійської мови для студентів І курсу.— Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 72 с.
 5. Барташева Г. І. , Віротченко С. А. Highlights of English Literature : навчальний посібник. В 2 ч. Ч. 1. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 104 с.
 6. Віротченко С. А. Highlights of English Literature : навчальний посібник. В 2 ч. Ч. 2. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 84 с.
 7. Міжнародні організації : начально-методичний посібник з практичного курсу перекладу арабської мови для студентів 3 курсу / уклад. С. А. Віротченко, В. Ю. Скляр, М. Ж. Куріє. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 120 стр.

 8. Віротченко С. А. Світ навколо нас: практикум з курсу перекладу арабської мови (для самостійної роботи) / С. А. Віротченко, М. Ж. Куріє – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018 – 40 с.

 9. Віротченко С.А, Самакіє Х.Т Говоримо арабською правильно: Навчально-методичний посібник з усної практики арабскої мови для студентів 1 курсу. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021 – 120 с.

 10. Віротченко С.А., Лахмотова Ю.В. Особливості викладання іноземних мов у КНР: навчально-методичний посібник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021


Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-65, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-50-07

E-mail: skhidnimovy@karazin.ua