Svitlana VIROTCHENKO


Head of the Department of Oriental Languages and Intercultural Communication of V. N. Karazin Kharkiv National University, Associate Professor at the Department of English Philology, PhD in Philology/Linguistics.

Education:

 • 1997 — graduation with distinction from the School of Foreign Languages of V. N. Karazin Kharkiv National University, the Department of English Philology.

Theses Defended:

 • PhD thesis:The Proxemic Component of the English Dialogic Discourse (V. N. Karazin Kharkiv National University, 2011, academic advisor — Doctor of Philology/Linguistics, Full Professor Liudmyla Soloshchuk).

Professional Career

 • 2002-2010 — lecturer at the Department of English Philology of V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • 2010-2012 — senior lecturer at the Department of English Philology of V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • since 2012 — Associate Professor at the Department of English Philology of V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • 2014 — entitled Associate Professor at the Department of English Philology of V. N. Karazin Kharkiv National University;
 • since October 2015 — Head of the Department of Oriental Languages and Intercultural Communication of V. N. Karazin Kharkiv National University.

Research Interests:
Pragmatics, nonverbal semiotics.

Teaching:

 • Literature of the country which language is studied, for fourth-year students of the School of Foreign Languages;
 • Area studies: USA
 • Practical English courses for first- and second-year students of the School of Foreign Languages (aspects - grammar and analutical reading).

Main Scientific Works:

 1. Функціонування проксемічної складової в ситуації розради // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1023. – С. 37-41.
 2. Функціонування проксемічної складової в ситуації погрози // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 61-65.
 3. Особливості функціонування проксемічної складової в позитивно спрямованому спілкуванні // OMNES ET SINGULOS : посередництво мови у дискурсивній [спів]творчості : [кол. монографія] / [під загальн. ред. В.О. Самохіної]. – Харків. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 45-70.
 4. Проксемічна складова у структурі комунікативного простору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1071. – С. 19-24.
 5. Індивідуальний стиль професійного спілкування викладача / С.А. Віротченко // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. – С. 32-34.

 6. Комбінаторика дієслівних конструкцій проксемного руху з номінаціями інших компонентів невербальної комунікації // Наукові записки. – Випуск 127. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – C. 391-396.
 7. Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 76-80.
 8. Засоби невербальної комунікації як компоненти педагогічної культури викладача / С.А. Віротченко // Тези доповідей Шостого міжнародного наукового форуму. Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2015. – С. 23-26.

 9. Особливості вираження негативних емоцій засобами невербальної комунікації (гендерний аспект) / С.А. Віротченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. – Випуск 84. – С. 40-44.

 10. Мовні та немовні параметри кінодискурсу / С.А. Віротченко // Тези доповідей Сьомого міжнародного наукового форуму. “Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал” / За ред. В.О. Самохіної. – Харків, 2016. – С. 45-46.

 11. 10.Conceptualization of motion in communicative space in English // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II (2), December 2017. – Р. 392-444.

Main Academic and Methodological Editions:
 1. Морозова І.І., Ярхо А.В., Віротченко С.А., Самохіна В.О., Денісов О.І. Минулі часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2006. – 52 с.
 2. Віротченко С.А., Ярхо А.В., Морозова І.І., Самохіна В.О., Денісов О.І. Теперішні часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2006. – 56 с.
 3. Ярхо А.В., Віротченко С.А., Морозова І.І., Самохіна В.О., Денісов О.І. Теперішні часові форми англійського дієслова. – Х. : ТОВ «Олід», 2007. – 56 с.
 4. Барташева Г. І., Віротченко С.А., Морозова І.І., Ярхо А.В. Англійське дієслово: час та стан: Навчальний посібник з англійської мови для студентів І курсу.— Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 72 с.
 5. Барташева Г. І. , Віротченко С. А. Highlights of English Literature : навчальний посібник. В 2 ч. Ч. 1. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 104 с.
 6. Віротченко С. А. Highlights of English Literature : навчальний посібник. В 2 ч. Ч. 2. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 84 с.
 7. Міжнародні організації : начально-методичний посібник з практичного курсу перекладу арабської мови для студентів 3 курсу / уклад. С. А. Віротченко, В. Ю. Скляр, М. Ж. Куріє. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 120 стр.

 8. Віротченко С. А. Світ навколо нас: практикум з курсу перекладу арабської мови (для самостійної роботи) / С. А. Віротченко, М. Ж. Куріє – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018 – 40 с.


Contact information

Adress: room 7-78, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022
Telephone: (057) 707-55-04
E-mail: phileng@karazin.ua