Наукова робота на кафедрі східних мов та міжкультурної комунікації


Наукову роботу на кафедрі активно здійснюють С.А. Віротченко, П.М. Донець, Л.С. Піхтовнікова, К.Є. Жукова, О.І. Мотрохов. Викладачі К.П. Баранік, М.С. Обихвіст, К.О. Огієнко працюють над кандидатськими дисертаціями.

Викладачі кафедри кожен рік публікують наукові статті та тези, беруть участь у наукових конференціях Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та в інших вищих навчальних закладах України, підтримують наукові контакти з провідними університетами України та зарубіжжя.

Забеспечення академічної доброчесності в університеті