ОГІЄНКО Катерина Олександрівна


  • старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;
  • керівник студентського наукового гуртка Popular Science: Orientalism, який займається навітніми напрямами сходознавства та філології, етнолінгвістикою та психолінгвістикою.
  • Заступник декана з організаційно-виховної роботи факультету іноземних мов

Освіта:

  • 2007 р. — закінчила ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, факультет іноземних мов, спеціальність англійська та китайська мова, світова література.

Cфера наукових інтересів:

Літературознавство, методика викладання китайської мови.

Курси, що викладає:

  • Китайська мова

Основні публікації:

  1. Огієнко К.О. Пародіювання дійсності в драматичних пародіях А. П. Чехова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Харків, 2009. – Вип. 1(57). – Частина перша. – С. 61-76.
  2. Художні феномени в історії світової літератури перехід мови в письменство : матеріали І між нар. наук. конф., 2-3 квіт. 2015 р., Харків / відп. ред. С.К.Криворучко. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 116 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: skhidnimovy@karazin.ua, k.ogienko@karazin.ua