Наукова робота на кафедрі німецької філології та перекладу


На кафедрі працюють 3 доктори та 13 кандидатів наук.

Науковці кафедри презентують свої дослідження на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, майстер-класах та тренінгах, беруть участь у інтернет-конференціях, отримують міжнародні гранти та стипендії, публікують статті у фахових виданнях та монографії.

Кафедра німецької філології та перекладу є співорганізатором низки конференцій:

  • Наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю;
  • Міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії»;
  • Студентська наукова конференція«Бакалаврські читання»;
  • Студентська наукова конференція “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”;
  • Студентська наукова конференція “Іноземна філологія: погляд у майбутнє”.

Науковці кафедрі беруть участь у наукових заходах Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та в інших вищих навчальних закладах України, підтримують наукові контакти з університетами України та зарубіжжя (зокрема, Німеччини та Австрії).

Дослідження на кафедрі здійснюються за такими актуальними напрямами як: дискурсологія, когнітивна лінгвістика, контрастивна лінгвистика, лексична семантика, лімологія, лінгвістика тексту, лінгвістична прагматика, лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія, лінгвопоетика, лінгвосинергетика, лінгвофольклористика, дослідження літератури Німеччини, Австрії, Швейцарії ХХ-ХХІ ст., медіалінгвістика, методика викладання іноземної мови, пареміологія, перекладознавство, порівняльна граматика німецької та української мов, порівняльно-історичне мовознавство, прагмастилістика, соціальна історія Німеччини, соціолінгвістика, теорія міжкультурної комунікації, теорія перекладу, філософія мови.

Докт. філол. наук. проф. Безугла Л.Р. розробляє напрям Лінгвопрагматика німецькомовного дискурсу, який поглиблює наукове знання у рамках теорії мовленнєвих актів і теорії імплікатур, інтегруючи їх із дискурсологією, історичною лінгвістикою, лінгвопоетикою і транслятологією. У період 2007 - 2020 рр. у цьому напрямі захищено 14 кандидатських дисертацій: О.М. Бєлозьорова, О.Ю. Малая, О.М. Новікова, С.І. Криворучко, Н.В. Говоруха, Т.С. Юшина, Ю.О. Артеменко, М.О. Сидорова, І.М. Панченко, М.Г. Сушко-Бездєнєжних, В.М. Шевченко, В.О. Остапченко, О.О. Пономаренко (керівник проф. Л.Р. Безугла), В.М. Хорошилова (керівник - доц. О.Ю. Малая). Над дисертаціями працюють чотири аспіранти: Т.В. Крупкіна, К.В. Бучина (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), І.С. Ануріна, А.Ш. Хамаршех (Кременчуцький ун-т ім. М. Остроградського), а також пошукач С.О. Лісна.

Докт. філол. наук. проф. Піхтовнікова Л.С. розробляє напрям Синергетика і прагмастилістика дискурсу, згідно з яким стилістичні і прагматичні характеристики тексту / дискурсу розглядаються у взаємній обумовленості, що є природно синергійним і таким, що може відокремлюватися одне від одного лише умовно. Стилістичні засоби відбираються для реалізації певних прагматичних завдань тексту, тобто кожний стилістичний аспект тексту обов’язково має прагматичну ціль. У період 2004 - 2020 рр. у цьому напрямі захищено 16 кандидатських дисертацій (автори: Жук Л.Я., Ольховська Н.С., Мукатаєва Я.В., Самаріна В.В., Сторчак О.Г., Карпусенко Н.В., Гончарук О.М., Яремчук І.М., Суддя А.М., Корінь С.М., Пільгуй Н.М., Богатирьова Є.В., Чередниченко В.П., Анастасьєва О.А., Сухова А.В., Цапенко Л.В.) . За матеріалами досліджень дисертантів опубліковано 6 монографій. Наразі над дисертаціями у цьому напрямі працюють 2 здобувача: Гулуєва С.І., Пільгуй Н.М. (докторська дисертація).