Наукова робота на кафедрі романо-германської філології


На кафедрі працюють 4 професори, 20 доцентів та 1 кандидат філологічних наук.

Науковці кафедри презентують свої дослідження на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, майстер-класах та тренінгах, беруть участь у інтернет-конференціях, отримують міжнародні гранти та стипендії, публікують статті у фахових виданнях та монографії.

Науково-дослідна діяльність кафедри романо-германської філології здійснюється за напрямами:

  • національна й культурна своєрідність романомовних літератур;
  • дискурсивні категорії імплікації, перлокутивного ефекту, нещирості;
  • лінгвосинергетичний та концептуальний підхід до дослідження текстів малих форм (байка, казка, афоризм, максима);
  • особливості перекладу граматичних явищ;
  • дигіталізація навчального процесу.
За посиланням ви можете знайти кваліфікаційні роботи за 2023 рік.


На кафедрі виконується науково-дослідна тема «Національна й культурна своєрідність романомовних літератур: історія й сьогодення». Керівник теми – проф. Тетяна ЧЕРКАШИНА. Відповідальні виконавці – проф. Тетяна ЧЕРКАШИНА, проф. Ігор ОРЖИЦЬКИЙ, доц. Сімона МЕРКАНТІНІ, доц. Діана ПЕСОЦЬКА. Виконавці – викладачі, аспіранти, студенти кафедри. Мета науково-дослідної роботи полягає в аналізові національної й культурної специфіки романомовного художнього дискурсу.

Було розв’язано такі завдання: дослідження особливостей функціонування національної моделі світу у творчому доробку письменників франкомовної, іспаномовної, італомовної літературної традиції; геопоетичні, міфопоетичні студії романомовних літератур; опис специфіки когнітивних механізмів формування образного простору франкомовного, іспаномовного, італомовного художнього тексту у світлі дискурсологічного та лінгвопоетологічного підходів. Проміжні результати – наукові доповіді та статті, захисти дисертацій, кваліфікаційних робіт. Кінцевий результат – видання колективної монографії романськими та українською мовами.

Географія і текст: літературний вимір: pdfУ межах цієї теми щорічно проводиться Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії та сучасності», за участю не менше 100 науковців з не менше 5 країн світу.

Програма конференції 2019

Збірник тез конференції 2019

Програма конференції 2020

Збірник тез конференції 2020

Програма конференції 2021

Збірник тез конференції 2021

Програма конференції 2022

Збірник тез конференції 2022

Програма конференції 2023

Збірник тез конференції 2023

Окрім цієї конференції кафедра виступає організатором та співорганізатором таких наукових заходів як:

  • ·щорічна наукова конференція з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (співорганізатор);
  • ·щорічна студентська наукова конференція «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих» (співорганізатор).
  • ·Міжнародний науковий форум «Сучасна германістика» (що два роки, спільно з кафедрою англійської філології)
  • ·Щорічний студентський науковий семінар «Бакалаврські читання» (організатор)
  • ·Щорічний студентський науковий колоквіум «Романські мови та цивілізація» (організатор)

Програма колоквіуму 2019

Програма колоквіуму 2020

Програма колоквіуму 2021

Програма колоквіуму 2022

Матеріали колоквіуму

Видаються збірники матеріалів конференцій та студентських наукових робіт.


Кафедрою здійснюється видання міжнародного електронного наукового журналу «Accents and Paradoxes of Modern Philology» ISSN 2521-6481 (головний редактор Тетяна ЧЕРКАШИНА, https://periodicals.karazin.ua/accentsjournal).

У 2021 році журнал «Accents and Paradoxes of Modern Philology» нагороджено міжнародною премією Еуженіо Корті (Мілан, Італія).

Підручники та монографії співробітників кафедри стають призерами конкурсів науково-методичних видань (Лідія ПІХТОВНІКОВА, Світлана СОТНИКОВА).


При кафедрі працює аспірантура (ОНП «Філологія»), наукове керівництво аспірантами здійснюють доктори філологічних наук, професори Лілія БЕЗУГЛА, Лідія ПІХТОВНІКОВА, Тетяна ЧЕРКАШИНА, Ігор ОРЖИЦЬКИЙ.

Кафедра реалізує угоди про співробітництво з кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна), факультетом іноземних мов Криворізького державного педагогічного університету), ГО “Французький Альянс м. Харкова”, Державним науковим ліцеєм Галілео Ферраріс (Варезе, Італія), бере участь у програмі міжнародної академічної мобільності КА109+ з Палермським університетом (Палермо, Італія), Католицьким університетом у Ружомбероку (Ружомберок, Словаччина), IPS (Париж, Франція), Мессінським університетом (Мессіна, Італія), співпрацює з Посольством Франції в Україні (програма ProFlé, програма сприяння видавничий справі “Сковорода”), Посольством Італії в Україні (наукові, освітні, культурні проєкти), Інститутом Італії в Україні (наукові, освітні, культурні проєкти), ГО “Асоціація іспаністів України” (навчально-методичні проєкти), AUF (Agence universitaire francophone) (освітні проєкти), ГО “Всеукраїнська асоціація викладачів французької мови” (навчально-методичні проєкти). Проф. Тетяна ЧЕРКАШИНА є членом Асоціації славістів Італії, членом Асоціації україністів Італії, доц. Сімона МЕРКАНТІНІ є членом Асоціації Еудженіо Корті (Італія). Кафедра співпрацює з Німецькою службою академічних обмінів (ДААД, ФРН) (лектор Аманда Жиліч) та Університетом Фрідріха та Олександра Ерланген-Нюрнберг, ФРН у межах Erasmus + (Teaching Staff Mobility). Усі викладачі німецької мови є членами Асоціації Українських Германістів (АУГ).

За останні 5 років кафедрою реалізовано 17 індивідуальних та групових міжнародних грантів. Проф. Тетяна ЧЕРКАШИНА є VisitingProfessorв Падуанському університеті (Падуя, Італія), доц. Сімона МЕРКАНТІНІ є VisitingProfessor в Університеті Ла Сапєнца (Рим, Італія). Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію в закордонних університетах.


З 2020 року (в час пандемії та воєнного стану) члени кафедри взяли участь та/або модерували міжнародні вебінари (понад 250).

Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-інноваційній діяльності як факультету та університету, співпрацюють з іншими ЗВО та дослідницькими центрами, що свідчить про високий науковий потенціал кафедри та його стійкий розвиток.Посилання на YouTube канал з наукової роботи кафедри.