Якість освіти


Шановні студенти, випускники, викладачі та роботодавці кафедри романо-германської філології!

З метою покращення якості підготовки студентів за освітньо-професійними програмами «Німецька мова та література і переклад та англійська мова», «Німецька мова та література і переклад», «Переклад (іспанська та англійська мови)», «Французька мова та література і переклад та англійська мова» кафедра романо-германської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна періодично проводить опитування серед стейкхолдерів: здобувачів освіти, випускників, потенційних роботодавців та науково-педагогічних працівників.

Анкети опитувань розроблено членами робочих груп освітньо-професійних програм.

Результати опитувань періодично обговорюються на засіданнях робочих груп освітньо-професійних програм, під час консультацій з представниками академічної спільноти (гарантами аналогічних освітніх програм у інших ЗВО, Асоціацією українських германістів, Асоціаціацією іспаністів України, Французьким Альянсом), представниками студентського самоврядування та потенційними роботодавцями.

З узагальненими результатами опитування минулих років можна ознайомитися за посиланнями:

Текст анкет та узагальнені результати опитувань станом на 2020-2021 н.р.

Текст анкет та узагальнені результати опитувань станом на 2021-2022 н.р.

Опитування здобувачів вищої освіти

Шановні студенти!

З метою покращення якості підготовки випускників за освітньо-професійними програмами кафедри кафедра романо-германської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна проводить опитування серед здобувачів вищої освіти.

Просимо вас відповісти на запропоновані запитання. Результати анкетування будуть враховані при розробці та перегляді відповідної освітньої програми. Опитування є анонімним і спрямоване на підвищення якості освіти за освітньою програмою, за якою ви навчаєтесь. Ми хочемо вдосконалюватися, і ваш фідбек є дуже важливим для нас!

Запитання анкети присвячені структурі та змісту вашої освітньої програми, навчанню і викладанню за вашою освітньою програмою, контрольним заходам, оцінюванню здобувачів вищої освіти та академічній доброчесності, людським ресурсам, освітньому середовищу та матеріальним ресурсам, та, зрештою, забезпеченню якості вашої освітньої програми.

Анонімне опитування щодо якості вашої освітньо-професійної програми можна пройти тут:

Опитування студентів щодо якості ОП Переклад (іспанська та англійська мови)

Опитування студентів щодо якості ОП Французька мова та література і переклад та англійська мова

Опитування студентів щодо якості ОП Німецька мова та література і переклад та англійська мова (бакалаврський рівень)

Опитування студентів щодо якості ОП Німецька мова та література і переклад та англійська мова (магістерський рівень)

Опитування студентів щодо якості ОП Німецька мова та література і переклад

Опитування роботодавців

Шановні керівники організацій, HR-менеджери і представники установ, у яких можуть працювати – або з якими можуть співпрацювати – фахівці з романської та германської філології! Кафедра романо-германської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна просить про допомогу. Ми хочемо вдосконалюватися, щоб наші випускники якнайкраще відповідали вашим потребам, і ваш фідбек є дуже важливим для нас! Просимо вас пройти опитування: його результати будуть враховані при перегляді освітніх програм на нашій кафедрі.

Опитування випускників

Шановні випускники!

Кафедра романо-германської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводить опитування! Ми хочемо вдосконалюватися, і ваш фідбек є дуже важливим для нас!

Ми на кафедрі хочемо дізнатися, як складається професійне життя наших випускників та що вони думають про навчання на нашій кафедрі. Для цього ми просимо:

1. заповнити (або оновити, якщо ви вже таке робили) анкету про ваш професійний шлях;

2. пройти анонімне опитування про навчання.

Опитування про професійний шлях випускників, які вивчали німецьку мову як першу іноземну

Опитування про навчання випускників, які вивчали німецьку мову як першу іноземну

Опитування випускників щодо якості ОП Переклад (іспанська та англійська мови)

Опитування випускників щодо якості ОП Французька мова та література і переклад та англійська мова

Опитування викладачів

Шановні викладачі!

З метою покращення якості підготовки випускників за освітньо-професійними програмами кафедри кафедра романо-германської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна проводить опитування серед працівників кафедри, які працюють за відповідними ОПП.

Просимо вас відповісти на запропоновані запитання. Результати анкетування будуть враховані при розробці та перегляді освітньої програми. Опитування є анонімним і спрямоване на підвищення якості освіти за освітньою програмою. Заздалегідь дякуємо вам за участь у цьому опитуванні.

Опитування викладачів щодо якості ОП Переклад (іспанська та англійська мови)

Опитування викладачів щодо якості ОП Французька мова та література і переклад та англійська мова

Опитування викладачів щодо якості ОП Німецька мова та література і переклад та англійська мова / ОП Німецька мова та література і переклад

Перегляд ОП кафедри

З метою покращення якості підготовки випускників за освітньо-професійними програмами кафедри кафедра романо-германської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна проводить щорічний перегляд освітньо-професійних програм «Німецька мова та література і переклад та англійська мова», «Німецька мова та література і переклад», «Переклад (іспанська та англійська мови)», «Французька мова та література і переклад та англійська мова». З освітньо-професійними програмами можна ознайомитися тут. Ваші відгуки, рекомендації та побажання ви можете надсилати на електронну пошту кафедри романо-германської філології romgermphil@karazin.ua

Документи щодо якості освіти в Каразінському університеті

Документи щодо якості освіти в Каразінському університеті можна проглянути тут.

Правила вступу на освітньо-професійні програми кафедри можна проглянути тут.

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразінаправа на академічну мобільність

Положення про проведення практики студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна

Положення про організацію інклюзивного навчання у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра) в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт, наукових праць та навчальних видань щодо наявності запозичень з інших документів

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна