Науково-методична робота кафедри ділової іноземної мови та перекладу


Науково-методична робота кафедри полягає у розробці навчально-методичних матеріалів, проведенні серії науково-методичних семінарів тощо. Кафедра організовує наукові та методичні конференції, олімпіади з ділової англійської мови для університету, міста Харкова та східного регіону України, семінари та інші заходи.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

Організація і проведення науково-методичних заходів

Кафедрою булоорганізовано та проведено (методичні конференції, методичні семінари кафедри, майстер-класи з методики):

Конференції:

V Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі», 17 лютого 2018 р. (Відповідальні: Шевченко І.С., Сапрун І.Р., Старцева Н.М.);

VI Всеукраїнська наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів», 17 березня 2018 року (Відповідальні: Шевченко І.С., Калюжна А.Б., Понікарьова А.Ю., Олійник Н.А.).

Методичні семінари факультету:

«Іноземні мови у науково-дослідницькоїдіяльності студентів-економістів» (Калюжна А.Б.)

«Емоційний компонент у процесі навчання іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»( Медвідь М.М.)

Методичні семінари кафедри:

«Входження науковців України у бази даних наукового цитування»( Шевченко І.С.)

«Викладач: виклики реформи ВНЗ» (Сапрун І.Р.)

«Емоційний компонент у процесі навчання іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»( Медвідь М.М.)

«Дистанційне навчання: робота з підручниками EPS»( Лавріненко І.М.)

«Підготовка студентів економічних спеціальностей до складання міжнародного екзамену FCE» (Олійник Н.А.)

«Використання комунікативної методики на заняттях з англійської мови (демонстраційний урок з курсу CELTA).» (Довганюк Е.В.)

Проведення методичних семінарів кафедри англійської мови як опорної:

За 2018р. викладачами кафедри було проведено 37 відкритих занять.

Семінари та майстер-класи з методики:

Конференція TESOL, 27-30 березня, Чикаго, Ілінойс

Доповідь: TweetYourEnglish: DevelopingReadingandSpeakingSkillsThroughBlogs (Довганюк Е.В.)

Участь у науково-методичних заходах

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь утаких заходах з доповідями методичної тематики:

у межах ХНУ імені В. Н. Каразіна

Методичний семінар факультету іноземних мов, 28.02.2018 (Калюжна), 05.11.18.(Медвідь М.М.)

ХVІ наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 3.02.2018 (Шевченко І.С., Пірог І.І., Ізотова Л.І., Петренко О.М., Медвідь М.М., Літовченко Я., Матюхіна Ю.В., Максименко О.В, Лавріненко І.М, Крупкіна Т.В., Калюжная А.Б., Ізотова Л.І., Касьянова В., Довганюк Е.В., Давыденко И.В., Змиева И.В, Кузьміна В.С.)

Х Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗХарків20.04.2018 (Кузьміна В.С.

Міжнароднанауково-практичнаконференція “Мовипрофесійноїкомунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичнийаспекти”, Київ, 28 лютого 2018р (Радченко О.І.)

поза межами ХНУ імені В. Н. Каразіна

Семінар з підвищення кваліфікації “Zeitungslesen, RadiohörenundFernsehen! Drei wunderbare Möglichkeiten für den DaF-Unterricht und das Selbststudium. Eine Reise durch Österreichs Qualitätsjournalismus”, Австрійська бібліотека м. Харків, 2.03.2018 (Васич М.Ю.)

Семінар „TextproduktionundArgumentation“ (доповідач: референт інституту TestDaF, Бохум, пан ГюнтерДепнер), 14 березня 2018 року, Дом Нюрнберга, м. Харків (Крупкина Т.В., Васич М.Ю.)

Семінар з підвищення кваліфікації “MusikimUnterricht. FotobefragungimUnterricht“, Австрійська бібліотека м. Харків, 17.05. – 18.05.2018 (Васич М.Ю.)

Участь у щомісячних лінгвокраїнознавчих семінарах Австрійської бібліотеки м. Харків (Васич М.Ю.)

Курси Британської Ради з методики викладання англійської мови “CreatingOpportunityWorldwide” 1–6 березня 2018 (Карлюк С.В.)

Робота в експертної групи з французької мови при ХРЦОЯО (Дудка Л.А.)

Робота у групі з проведення акредитаційної експертизи ОППСучаснаі філологічні студії(англійська мова): лінгвістика та перекладознавство зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем у Київському національному лінгвістичному університеті(Шевченко І.С.)

Робота у групі з проведення акредитаційної експертизи ОПП Германські мови та літератури (переклад включно) зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті (наказ МОН України № 1544-л від 16. 10. 2018) 22-24 жовтня 2018. (Медвідь М.М.)

Методичні семінари німецькою мовою з методики викладання «Розвиток мовленнєвої компетенції рівня С1» 02.02.18 (Крупкіна Т.В.)

РОЗРОБКА ТА ОНОВЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ

Оновлення та доповнення дистанційного курсу «Іноземна мова професійного спрямування» на платформі MOODLE(Ізотова Л.І.)Довідка Центру електронного навчання №252/18

EnglishforEconomics / Англійська для економістів: навч.-метод. посібник для студентів економ. ф-ту.(затверджено рішенням Вченої ради ХНУ ім..В.Н. Каразіна, протокол № 5від 27.04. 2018 р.)(Олійник Н.А.)

It’sAllAboutUkraine: навчальний посібник для студентів старших курсів.

(затверджено рішенням Вченої ради ХНУ ім..В.Н. Каразіна, протокол № 5 від 27.04. 2018 р.) (Олійник Н.А.)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОГО (ДИСТАНЦІЙНОГО) НАВЧАННЯ

Створення ,змістовне та дидактичне наповнення дистанційного курсу та його сетрифікація « Іноземна мова професійного спрямування» в системі MOODLE, затверджено рішенням Координаційної ради, протокол № 11 від 09.02.2018, сертифікат № 106/2018(розробник Ізотова Л.І.)

РОБОТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИОрганізація та проведення конференцій серед здобувачів освіти (студентські конференції)

V Всеукраїнська науково-практичній студентська конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі», 17 лютого 2018 р. (Відповідальні: Сапрун І.Р., Шевченко І.С., Старцева Н.М.)

Організація олімпіад, конкурсів та інших заходів серед здобувачів освіти

Підготовка здобувачів освіти спец. «Міжнародна економіка», 2-го курсу (бакалавр) до здачі міжнародного екзамену Першого Кембриджського сертифікату розробленого підрозділом ESOL екзаменаційної ради Кембриджського університету (UCLES) рівня Upper-Intermediate (або B2 за міжнародною шкалою CEFR), 18–19.05.18 (Олійник Н.А.)

Залучення здобувачів освіти до участі у навчальних заходах, які проводяться іншими установами та закладами (конференції, семінари, курси, конкурси тощо)

Видання статей у співавторстві зі здобувачами освіти

150 статей( Безвесільна Н.Т., Болібок Н.О., Брославська Є.М.,Давиденко І.В., Драчук О.В., Ізотова Л.І., Калюжная А.Б., Карлюк С.В., Карпусенко М.В., Касьянова В.Г., Крупкіна Т.В., Кузьміна В.С., Лавріненко І.М., Літовченко Я.М., Максименко О.В., Медвідь М.М., Нікулімова Я.Г., Олійник Н.А., Петренко О.М., Понікарьова А.Ю., Правнік Ю.О., Радченко О.І., Сапрун І.Р.,Скрипник Т.І.,Старцева Н.М., Змійова І.В.)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування на кафедрі прикладного та загального мовознавства філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 15березень-15травень(сертифікат №1046)( Шевченко І.С)

Курс «Технології дистанційної освіти»12.11.18 –26.12.18 (Дудка Л.І., Старцева Н.М.)

Курси підвищення кваліфікації ESP при BRITISHCOUNCIL (Карлюк С.В.)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2018. – Вип.87 (гол. ред. Шевченко І.С.)

Міжнародний електронний збірник наукових статейКОГНІЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, ДИСКУРС №16, 2018 (гол. ред. Шевченко І.С.)