БОНДАРЕНКО Євгенія Валеріївна


Доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології

Освіта та науково-дослідна робота:

 • 1989 р. — диплом факультету іноземних мов ХДУ імені О. М. Горького (спеціальність: англійська мова та література);
 • 1994 р. — захист кандидатської дисертації «Темпоральные отношения имени и глагола в предложении и тексте» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (англійська) (Науковий керівник – проф., докт. філол. наук О. В. Тарасова);
 • 2012 р. — захист докторської дисертації «Еволюція поняття часу в англійській мові та у дискурсі» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (англійська) (Науковий керівник – проф., докт. філол. наук І. С. Шевченко).

Професійна кар’єра:

 • 1990–1993 рр. — аспірант кафедри англійскої філології ХДУ імені О. М. Горького;
 • 1994–2001 рр. — викладач кафедри англійскої філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 2001–2012 рр. — доцент кафедри англійскої філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2012 р. — професор кафедри англійскої філології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Стажування, освітні та наукові програми:

1999–2001 рр. — Національний проект Британскої Ради в Україні зі створення програма з навчання англійської мови в школах та спеціальних вишах України (Україна (Київ, Львів, Харків), Туреччина (Анкара), Велика Британія (Брайтон, Кардіфф).

Курси, що викладаються:

 • Практика англійської мови (4, 5 курси);
 • Лексикологія англійської мови;
 • Сучасна теорія мовної картини світу.

Сфера наукових інтересів
лінгвокогнітивістика, новітні технології у викладанні англійської мови

Профіль в Google Академії

Публікації:

 1. Время как лингвокогнитивный феномен в англоязычной картине мира : монография. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 361 с.
 2. «Модель времени» как инструмент анализа дуальной сущности времени, реализованной в языке и дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики . – № 3. – 2009. – С. 59-65.
 3. Время в концептуальной картине мира, реализованной в английском дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики – 2010. – №1 (22). – С. 74-79.
 4. ‘Холодная’ и ‘теплая’ картины мира: терминология и онтология // Вопросы когнитивной лингвистики – 2012. – №1. – С. 87-97.
 5. Типологія картин світу: когнітивні підвалини // Наукові записки КДПУ. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 116. – Кіровоград, 2013. – С. 383–388.
 6. Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 2013. – № 17 (266). – С. 28-33.
 7. Когнітивне моделювання як підхід у вивченні англійської лексики рівня С1–С2 // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : колективна монографія / за ред. В.Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 139-160.
 8. Дискурс как объект когнитивной лингвистики // Записки романо-германської філології. – 2013. – Вип. 1 (30). – С. 25-32.
 9. Эволюционные тенденции объективации понятия времени в английском языке и дискурсе (VII-XX ст.) // Когниция. Коммуникация. Дискурс. – 2013. – С. 8-22.
 10. Метаморфози метафори часу в британській поезії XVIII-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Лінгвістика». – Вип. 19. – С. 233-237.
 11. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира : монография. Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 304 с.
 12. Мова й ідеологія: інформаційний вплив на картину світу // Мовні та концептуальні картини світу. – 2016. – Вип. 55, присвячений 100-річчю Ю.О. Жлуктенка. – C. 65-71.


Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-55-04
E-mail: phileng@karazin.ua