БОНДАРЕНКО Євгенія Валеріївна


Доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології

Освіта:

1989 р. — диплом з відзнакою факультету іноземних мов ХДУ імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н.Каразіна) (спеціальність: англійська мова та література);

1991-1993 — цільова аспірантура на кафедрі англійської філології ХДУ (ХНУ імені В.Н.Каразіна).

Захищені дисертації:

кандидатська: «Темпоральные отношения имени и глагола в предложении и тексте» (Нижньогородський державний лінгвістичний університет імені М.О. Добролюбова, 1994 р.) (нострифіковано у ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2000 р.);

докторська: «Еволюція поняття часу в англійській мові та у дискурсі» (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012 р.).

Професійна кар’єра:

1989–1990 рр.– викладач кафедри англійської філології ХДУ імені О.М. Горького;

1990–1993 рр. — цільовий аспірант кафедри англійскої філології ХДУ імені О.М. Горького;

1994–2001 рр. — викладач кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

2001–2012 рр. — доцент кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

з 2012 р. — професор кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Стажування, освітні та наукові програми:

1998–2003 рр. – голова регіонального відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) в Україні;

1998–2003 рр. – член експертної групи з методики навчання англійської мови при Британській Раді у Харкові;

1999–2001 рр. — виконавець у Національному проекті Британскої Ради в Україні зі створення програми з навчання англійської мови в школах та лінгвістичних навчальних закладах вищої освіти України (Україна (Київ, Львів, Харків), Туреччина (Анкара), Велика Британія (Брайтон, Кардіфф).

Напрямки наукової діяльності:

 • досліджує проблеми у межах напряму когнитивної лінгвістики, зокрема теорії картини світу, лингвокогнитивних аспектів маніпуляцій свідомістю, інформаційних війн, мультимодальності та меметики; темпоралістики та перекладознавства;

 • запропонувала нову методику (матричне моделювання) у межах історичної концептології та теорії картини світу;

 • має понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед них 2 одноосібні (2009 та 2014 рр.) та 7 колективних монографій (2005, 2013 (2), 2017, 2018, 2019, 2021 рр.), автор понад 30 навчальних посібників, з них 5 є посібниками для старших курсів факультету іноземних мов з мультимедійним забезпеченням;

 • підготувала 2 аспірантів (2008 та 2017 рр.);

 • під її керівництвом студенти були переможцями університетських конкурсів (посідали призові місця) (2012 та 2017 рр.).

Курси, які викладає:

 • лексикологія з порівняльним компонентом;

 • практика англійської мови (1 курс магістратури);

 • спецкурс «Сучасна теорія мовної картини світу»;

 • лекційні курси з лінгвосеміотики, теорії міжкультурної коммунікації, когнітивної лінгвістики, теорії картини світу та лексикології для аспірантів та здобувачів філологічних факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Громадська діяльність:

 • член спеціалізованої ради Д 64.051.27 на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • зам.головного редактора міжнародного електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», член редколегій фахових журналів «Вісник ХНУ» (серії "Романо-германська філологія і методика викладання іноземних мов" та "Філологія");

 • член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна
 • член 2-х спеціалізованих рад з захисту докторських (факультет іноземних мов) та кандидатських (філологічний факультет) дисертацій в Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 • відповідальний секретар міжнародного електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», член редколегії фахового журналу «Вісник ХНУ» (серія романо-германьска філологія);

 • член оргкомітету щорічних наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій викладачів, які проводяться на факультеті іноземних мов;

 • учасник лінгвістичного семінару факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 • член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна та голова ДЕК у Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця.

Основні публікації:

Монографії:

 1. Картина світу і дискурс: реалізація дуальної природи людини // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: колективна монографія під ред. І.С.Шевченко. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. С.36–64.

 2. Bondarenko I.V. Time domain matrix modeling in cognitive linguistic research. In: Human Cognitive Processing. Vol. 65. Perspectives on Abstract Concepts. Cognition, language and communication. Ed. by Mаrianna Bolognesi and Gerard J. Steen. John Benjamins:Amsterdam/Philadelphia, 2019. P. 287-311.
 3. Bondarenko I. Political Meme as a Multimodal Aesthetically Marked Text // Chrzanowska-Kluczewska, E., Witalisz, W. (Eds.)Text –Image –Music:CrossingtheBorders.IntermedialConversations on the Poetics ofVerbal,Visual andMusicalTexts. In Honour of Prof. Elzbeta Chrzanowska-Kluczewska. Text - Meaning - Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. 19. Peter Lang - Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. P. 503-523.
Основні тези і статті:

Тези і статті у закордонних виданнях (2015-2018 рр.):

 1. Information Wars: Cognitive Paradoxes // ICLC-13: 13-та всесвітня конференція з когнітивної лінгвістики. 20-25 липня 2015. Ньюкастл. Велика Британія. Book of abstracts: https://www.northumbria.ac.uk/media/6836818/general-a-l-9-july.pdf

 2. Rerview of Identity, Narrative and Metaphor. A Corpus-Based Cognitive Analysis of New Labour Discourse by E. L’Hote. In Globe: A Journal of Language, Culture and Communication, 4: 52-56 (2016) – Aalborg University, Denmark. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://journals.aau.dk/index.php/globe/article/view/1478/1336

 3. Time Domain Matrix Modeling in Cognitive Linguistic Research. Abstract Concepts International Symposium 2016. Amsterdam University, Amsterdam, 18 November, 2016. Book of Abstracts. Poster Presentations. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://abstractconceptsnet.files.wordpress.com/2016/10/book-of-abstracts-poster-presentations3.pdf

 4. Cognitive modelling of manipulation in informational warfare // ICLC-14: The 14th International Cognitive Linguistics Conference “Linguistics Diversity and Cognitive Linguistics”. 10-14 липня 2017 р. Тарту, Естонія/ Book of abstracts: http://iclc14.ut.ee/sites/default/files/proovin/files/book_of_abstracts_13.07.2017.pdf

 5. Domain Matrix modeling of Propaganda Targets // онлайн конференція «Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference», Вроцлав, Польща, 2-3 грудня 2017 р. https://sites.google.com/site/coglingwroc3/a-z-presentations

 6. Meme as a Tool of Political Manipulation: Cross-Cultural Aspect in Multimodalilty //9th International Conference on Multimodality. 15-17 серпня 2018 р, Оденсе, Данія http://9icom.dk/wp-content/uploads/2016/12/BOOK-OF-ABSTRACTS-FINAL-1.pdf

 7. Bondarenko, I. (2020). Tools of Explicit Propaganda: Cognitive Underpinnings. Open Journal of Modern Linguistics, 10, 23-48. https://doi.org/10.4236/ojml.2020.101003

Основні статті:
 1. Типологія картин світу: когнітивні підвалини // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Вип. 116. Кіровоград, 2013. С. 383–388.

 2. Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. № 17 (266). С. 28–33.

 3. Метаморфози метафори часу в британській поезії XVIII-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. 19. С. 233–237.

 4. Мова й ідеологія: інформаційний вплив на картину світу // Мовні та концептуальні картини світу. 2016. Вип. 55, присвячений 100-річчю Ю.О. Жлуктенка. C. 65–71.

 5. Kharkiv Linguistic School. Heritage. Alexander Potebnja // Когніція. Комунікація. Дискурс. 2018. №16.С. 13–24.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-78,

айдан Свободи, 4, Харків, 61022

Телефон: +38057-707-55-04

Електронна почта: y.v.bondarenko@karazin.ua

Профіль у Google Scholar