РУДНЄВА Ірина Станіславівна


Доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови та завідувач кафедрою німецької та французької мов, кандидат педагогічних наук.

Освіта:

 • 1995 р. — закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету.
 • 1999р. — закінчила Національну юридичну академію ім. Я.Мудрого.

Професійна кар’єра:

 • 1993-1994рр. — перекладач в ТОВ «Освіта»;
 • 1994-1995р. — старший лаборант кафедри фр. філології ф-ту іноземних мов ХДУ.
 • 1995-1997рр. — викладач кафедри англ. філології ф-ту іноземних мов ХДУ;
 • 1997-1998рр. — юрисконсульт в АСУБ банку «Грант»;
 • 1998 - 2003 р. — юрисконсульт, гол. юрисконсульт, заст. нач. юр. служби, заст. ген. директора з юр. питань ОВО «Харківтеплоенерго» та КП «Харківські теплові мережі».
 • 2003 – 2005рр. — заступник генерального директора з правових питань ТОВ «Енергозабезпечення».
 • 2005-2008рр. — директор Харківської філії ЗАТ «Український страховий дім».
 • 2008-2011рр. — заст. нач. юр. управління, заст. нач. Дергачівської філії зі збуту газу ВАТ «Харківгаз».
 • 2011-2013рр. — провідн. спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян юр. управління Держкомзему у Харківській обл., зав. юр. сектору Управління Держкомзему у м. Харків.
 • з вересня 2013 р. — викладач каф.німецької та французької мови ф-ту ноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • з вересня 2016 р. — доцент каф. методики та практики викладання іноземної мови ф-ту ноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Проблема організації самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей в університетах Франції (друга половина ХХ ст.)» (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2015 р.).

Сфера наукових інтересів:
організація самостійної роботи студентів, методика викладання іноземних мов, підвищення рівня кваліфікації вчителів ЗОШ, психолінгвістика.

Викладає курси:

 • Французька мова.

 • Курс практичної англійської мови для студентів 1 курсу (денне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (усна практика, граматика та аналітичне читання);

Основні наукові праці:

За період 2013 - 2015 рр. —14 одноосібних праць (з них 2 міжнародні), серед яких:

 1. Руднева И. С. К истокам организации самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей во Франции / И. С. Руднева // Карельский научный журнал. – Петрозаводск : НП «Институт направленного образования», 2013 – № 4 (5).
 2. Руднєва І. С. Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції у середині ХХ ст. / І. С. Руднєва // Науковий журнал : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – 2014 – № 10 (44).
 3. Руднєва І. С. Реферат як одна із форм організації самостійної роботи студентів гуманітарних закладів освіти / І. С. Руднєва // «Україна наукова» Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24-26 грудня 2013 р.), 2013.
 4. Руднева И. С. Особенности организаци самостоятельной работы во французских университетах гуманитарного профиля / И. С. Руднева // Научни скуп Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима. – Белград, 2013.
 5. Руднєва І. С. Особливості організації навчання студентів у провідних країнах світу / І. С. Руднєва // Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика. Матеріали науково-практичної конференції (22 листопада 2013 р.). – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013.
 6. Руднєва І. С. Роль І. Канта у становленні та розвитку європейської вищої гуманітарної освіти / І. С. Руднєва // «Освіта і доля нації». Перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2014 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014.