Iryna RUDNIEVA


Associate Professor at the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice and at the Department of German and French Languages at V. N. Karazin Kharkiv National University, Head of the Department of German and French Languages, PhD in Pedagogy

Education:

 • 1995 — graduation from Kharkiv State University.
 • 1999 — graduation from Yaroslav Mudryi National Law University.

Professional Career:

 • 1993-1994 — translator at publishing house “Osvita“;
 • 1994-1995 — senior department assistant at the Department of German and French Languages at M. Gorky Kharkiv State University (now V. N. Karazin Kharkiv National University).
 • 1995-1997 — lecturer at the Department of English Philology at M. Gorky Kharkiv State University (now V. N. Karazin Kharkiv National University);
 • 1997-1998 — legal adviser of Joint-Stock Eastern-Ukrainian Exchange Bank “GRANT“;
 • 1998 - 2003 — legal adviser, Chief Legal Adviser, Deputy Head of Legal Department , Deputy Director of “KharkivTeploEnergo“ and “HarkivskiTeploviSeti“;
 • 2003–2005 — Deputy Director of “Energoobespechennia“;
 • 2005-2008 — Director of Kharkiv Branch at CJSC Ukrainian Insurance House;
 • 2008-2011 — Deputy Head of Legal Department, Deputy Head of Derhachi Branch on Gas Disposal at JSC "Harkivhaz";
 • 2011-2013 — leading specialist of the Department on Handling Public Appeals of Legal Department at the State Committee on Land Resources in Kharkiv oblast, Head of Legal Department of the State Committee on Land Resources.
 • since September 2013 — lecturer at the Department of German and French Languages at V. N. Karazin Kharkiv National University, part-time legal adviser at PJSC "MEGABANK".

Theses Defended:

 • PhD Thesis, “ORGANISATIONAL PRINCIPLES OF UNSUPERVISED WORK OF STUDENTS IN FRENCH HUMANITARIAN UNIVERSITIES (second half of the XXth century)” (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2015).

Research Interests:
students’ self-study organization, methodology of teaching foreign languages.

Teaching:

 • French Language.

Main Publications:

 1. Руднева И. С. К истокам организации самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей во Франции / И. С. Руднева // Карельский научный журнал. – Петрозаводск : НП «Институт направленного образования», 2013 – № 4 (5).
 2. Руднєва І. С. Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції у середині ХХ ст. / І. С. Руднєва // Науковий журнал : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – 2014 – № 10 (44).
 3. Руднєва І. С. Реферат як одна із форм організації самостійної роботи студентів гуманітарних закладів освіти / І. С. Руднєва // «Україна наукова» Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24-26 грудня 2013 р.), 2013.
 4. Руднева И. С. Особенности организаци самостоятельной работы во французских университетах гуманитарного профиля / И. С. Руднева // Научни скуп Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима. – Белград, 2013.
 5. Руднєва І. С. Особливості організації навчання студентів у провідних країнах світу / І. С. Руднєва // Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика. Матеріали науково-практичної конференції (22 листопада 2013 р.). – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013.
 6. Руднєва І. С. Роль І. Канта у становленні та розвитку європейської вищої гуманітарної освіти / І. С. Руднєва // «Освіта і доля нації». Перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2014 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014.