МАТЮХІНА Юлія Володимирівна


доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

1998 р. — закінчила з відзнакою харківський національний університет, філологічне відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

Кандидатська: «розвиток системи фатичної метакомунікації в англійському дискурсі 16-20 ст.» (2004 р., харківський національний університет імені в.н. каразіна).

Професійна кар’єра:

1998-2004 рр. — викладач та пошукувач кафедри перекладу та англійської мови харківського національного університету (сучасна назва: кафедра перекладознавства імені миколи лукаша);

2005 р. — старший викладач кафедри перекладу та англійської мови хну ім.. В.н.каразіна;

2006 р. — доцент кафедри перекладу та англійської мови;

з 2011 р. — доцент кафедри англійської філології хну ім.. В.н. каразіна

2016 p. – отримала вчене звання доцента вак

Сфера наукових інтересів:

історична прагмалінгвістика, аналіз дискурсу, міжкультурна комунікація

Основні публікації:

1.Реалізація фатичної функціїу віртуальному дискурсі. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття, 18.09. 2013 р.: тези доп. – – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – с. 116-117.

2.Навчання комунікативній поведінці як найважливіший аспект при викладанні іноземної мови. Методичні та психоло-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: vміжнар. Наук.-метод. Конф., 21.11.2013 р.: тези доп. – – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – с.110-111.

3.Подолання бар’єру мовчання як шлях до вдосконалення навичок говоріння // матеріали viiміжнародної науково-методичної конференції “методичні та психологічні проблеми викладання мов на сучасному етапі”. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – с.100-101.

4.Smalltalkяк різновид англійської фатичної метакомунікації: аспект діахронії. // вісник Xарківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - №1102. – 2014. – с.65-70.

5.Вимір цінності інформативної складової у фатичному спілкуванні // шостий міжнародний форум “сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології”, 23.09.2015.: тези доп. – – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – с.75-77.

6.Синергетичний підхід до аналізу фатичної метакомунікації// матеріали xvi міжнародної конференції “каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.” – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. – с.77-78.

7.Мовні особливості жіночих глянцевих журналів// матеріали xii міжнародної конференції “каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.” – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. – с.107-108.

8.Фатична метакомунікація: соціально-психологічний аспект. // матеріали xviii міжнародної конференції “каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.” – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. – с.105-107.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail:yulia_univer22@ukr.net

Телефон: (057) 707-55-04