Yuliia MATIUKHINA


Doctor of philosophy

Current position: Professor (associate)

Education:

  • 1998 — graduation from the School of Foreign Languages, V. N. Karazin Kharkiv National University, Philological Department

Professional Career:

  • 1998 – 2004 — teacher and competitor at the Department of the English Language and Translation, V. N. Karazin Kharkiv National University (Modern name: Department of English Translation Theory and Practice )
  • 2004 — defending a PhD thesis “The Development of the System of Phatic Metacommunication in the English Discourse of the 16-20th cent.” At the specialized Academic Board of V. N. Karazin Kharkiv National University
  • 2005 — senior lecturer,Department of the English Language and Translation, V. N. Karazin Kharkiv National University
  • 2006 — associate professor at the Department of the English Language and Translation, V. N. Karazin Kharkiv National University
  • 2011 — associate professor at the Department of English Philology V. N. Karazin Kharkiv National University

Research Interest:
Historical pragmalinguistics, discourse analysis

Main Scientific Works:

1.Реалізація фатичної функціїу віртуальному дискурсі. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття, 18.09. 2013 р.: тези доп. – – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – с. 116-117.

2.Навчання комунікативній поведінці як найважливіший аспект при викладанні іноземної мови. Методичні та психоло-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: vміжнар. Наук.-метод. Конф., 21.11.2013 р.: тези доп. – – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – с.110-111.

3.Подолання бар’єру мовчання як шлях до вдосконалення навичок говоріння // матеріали viiміжнародної науково-методичної конференції “методичні та психологічні проблеми викладання мов на сучасному етапі”. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – с.100-101.

4.Smalltalkяк різновид англійської фатичної метакомунікації: аспект діахронії. // вісник Xарківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - №1102. – 2014. – с.65-70.

5.Вимір цінності інформативної складової у фатичному спілкуванні // шостий міжнародний форум “сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології”, 23.09.2015.: тези доп. – – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – с.75-77.

6.Синергетичний підхід до аналізу фатичної метакомунікації// матеріали xvi міжнародної конференції “каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.” – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. – с.77-78.

7.Мовні особливості жіночих глянцевих журналів// матеріали xii міжнародної конференції “каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.” – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. – с.107-108.

8.Фатична метакомунікація: соціально-психологічний аспект. // матеріали xviii міжнародної конференції “каразінські читання: людина. Мова. Комунікація.” – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. – с.105-107.

Contact information

Adress: room 7-78, Svobody Sq., 4, Kharkiv, 61022
Telephone: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua