Olha ZAKURDAIEVA


Lecturer of Chinese Language

Education:

 • In 2009 she graduated from the Private Higher Educational Institution “Institute of Oriental Studies and International Relations“ Kharkiv College ”
 • Specialty "International Relations", qualification - a specialist of international relations; referent-translator of Chinese and English.

Professional Career:

 • 2007 - 2017 - Assistant, teacher of Chinese language in ChVUZ "Institute of Oriental Studies and International Relations" Kharkiv College ";
 • 2014 - 2017 - Head of the Educational Department at the ChVUZ “Institute of Oriental Studies and International Relations“ Kharkiv College ”;
 • 2017 - 2018 - Lecturer, Department of International Relations, International Information and Security, KhNU. Karazin;
 • Since 2017 and to the present - teacher of the Department of Oriental Languages and Intercultural Communication of the VN Kharkiv National University. Karazin

Research Interests:

Chinese language and Intercultural Communication, International Relationships.

Teaching:

Chinese language

Main Scientific Works:

 1. Закурдаєва О.В. Україна в міжнародних . інтеграційних процесах// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» 27.10.2017 - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017.- С. 196-198
 2. Шамраєва В.М. Закурдаєва О.В. Місце інформаційної війни у сучасних міжнародних відносинах/ В.М. Шамраєва, О.В. Закурдаєва// ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2017
 3. Закурдаєва О.В. Історичні етапи європейської інтеграції// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів» 15.10.2017 - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017.
 4. Шамраєва В.М. Закурдаєва О.В. Питання енергетичної безпеки у співробітництві держав-членів БРІКС/ В.М. Шамраєва, О.В. Закурдаєва// ХVІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2018
 5. Закурдаєва О.В. Фонетична структура китайської мови та її вплив на мовну картину світу// ХХ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2018