IX наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»