ОПП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова (ЗАОЧНА ФОРМА)

2 КУРС, 3 СЕМЕСТР

1 Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти

зареєструватися
або Культура мовлення
зареєструватися
2 Вступ до перекладознавства


зареєструватися

або Актуальні проблеми теорії та практики перекладу
зареєструватися
3 Вступ до германської філології (англійська)

зареєструватися
або Вступ до германської філології (німецька мова)
зареєструватися
або Китайські діалекти сучасності
зареєструватися
4 Основи письмового перекладу
зареєструватися
або Сучасна англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія
зареєструватися
або Практична фонетика німецької мови
зареєструватися
або Практична фонетика китайської мови
зареєструватися

3 КУРС, 5 СЕМЕСТР

1 Вступ до германської філології (англійська)


зареєструватися

2 Основи письмового перекладу
зареєструватися
або Сучасна Англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія
зареєструватися


4 КУРС, 7 СЕМЕСТР

1 Література Великої Британії та США

зареєструватися
або Англо-Американська література в культурному просторі України

зареєструватися
2 Сучасні методики викладання іноземних мов
зареєструватися
або Анотування та реферування текстів різних типів та жанрів
зареєструватися

ІІ МАГІСТРИ, 3 СЕМЕСТР

1 Сучасний літературний процес

зареєструватися
або Історія перекладу
зареєструватися
або Основи теорії редагування
зареєструватися
2 Загальна теорія другої іноземної мови (німецької)
зареєструватися
або

Загальна теорія другої іноземної мови (китайської)

зареєструватися

або Логічна семантика
зареєструватися
3 Теорія мовної комунікації
зареєструватися
або Теорія міжкультурної комунікації
зареєструватися