ОПП Німецька мова та література і переклад та англійська мова (ЗАОЧНА ФОРМА)

2 КУРС, 3 СЕМЕСТР

1 Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти

зареєструватися
або Культура мовлення

зареєструватися

2 Вступ до перекладознавства

зареєструватися

або Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

зареєструватися

3 Вступ до германської філології (англійська)

зареєструватися

або Вступ до германської філології (німецька мова)

зареєструватися

4 Основи письмового перекладу

зареєструватися

або Сучасна англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія

зареєструватися

або Практична фонетика німецької мови

зареєструватися

3 КУРС, 5 СЕМЕСТР

1 Вступ до германської філології (німецька)

зареєструватися

2 Практична фонетика сучасної німецької мови

зареєструватися

4 КУРС, 7 СЕМЕСТР

1 Література німецькомовних країн
зареєструватися
2 Лінгвістична інтерпретація та дидактизація текстів малих форм

зареєструватися


ІІ МАГІСТРИ, 3 СЕМЕСТР

1 Сучасний літературний процес

зареєструватися

або Історія перекладу

зареєструватися

або Основи теорії редагування

зареєструватися

2 Загальна теорія другої іноземної мови (англійської)

зареєструватися

або Логічна семантика

зареєструватися

3 Теорія мовної комунікації

зареєструватися

або Теорія міжкультурної комунікації

зареєструватися