ОПП Переклад (іспанська та англійська мови) (ЗАОЧНА ФОРМА)

ІІ МАГІСТРИ, 3 СЕМЕСТР

1 Сучасний літературний процес


зареєструватися

або Історія перекладу


зареєструватися

або Основи теорії редагування

зареєструватися

2 Загальна теорія другої іноземної мови (англійської)

зареєструватися

або Логічна семантика

зареєструватися

3 Медіалінгвістика

зареєструватися
або Теорія міжкультурної комунікації

зареєструватися