ОПП Переклад (китайська та англійська мови) (ЗАОЧНА ФОРМА)

2 курс, 3 семестр

1 Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти

зареєструватися

або Культура мовлення


зареєструватися

2 Вступ до перекладознавства


зареєструватися

або Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

зареєструватися

3 Вступ до германської філології (англійська)

зареєструватися
або Китайські діалекти сучасності

зареєструватися
4 Основи письмового перекладу

зареєструватися
або Сучасна англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія

зареєструватися
або

Практична фонетика китайської мови

зареєструватися

ІІ МАГІСТРИ, 3 СЕМЕСТР

1

Сучасний літературний процес

зареєструватися
або Історія перекладу

зареєструватися

або

Основи теорії редагування

зареєструватися

2

Загальна теорія другої іноземної мови (англійської)

зареєструватися

або Логічна семантика

зареєструватися

3 Теорія мовної комунікації

зареєструватися

або Теорія міжкультурної комунікації

зареєструватися