Вибіркові дисципліни ОПП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова

Спеціальність: «Філологія»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР


Курс 2, семестр 3

1 Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти


зареєструватися

Культура мовлення

зареєструватися

2

Вступ до германської філології (англійська мова)

зареєструватися

або

Вступ до германської філології (німецька мова)

зареєструватися

або

Вступ до романської філології

зареєструватися

або

Китайські діалекти сучасності

зареєструватися

3

Основи письмового перекладу

зареєструватися

або Сучасна англійська вимова США, Велика Британія, Канада, Австралія

зареєструватися

або

Практична граматика французської мови

зареєструватися

або

Практична граматика іспанської мови

зареєструватися

або

Практична фонетика німецької мови

зареєструватися

або Практична фонетика китайської мови

зареєструватися

4

Вступ до перекладознавства

зареєструватися

або

Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

зареєструватися

3 курс 5 семестр

1 Методика викладання іноземної мови у ЗСО

зареєструватися

2

Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США

зареєструватися

або

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

зареєструватися

або

Лінгвокраїнознавство франкомовних країн

зареєструватися

або

Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн

зареєструватися

або
Лінгвокраїнознавство Китаю


зареєструватися

Мова. Культура. Суспільство.

зареєструватися
3

Історія германських мов (англійська)

зареєструватися

або

Історія германських мов (німецька)

зареєструватися

або

Історія романських мов (французька)

зареєструватися

або

Історія романських мов (іспанська)

зареєструватися

або Історія східних мов (китайська)

зареєструватися
або
Основи сучасного автоматизованого перекладу з використанням CAT
зареєструватися

4 курс 7 семестр

Актуальні проблеми сучасної англістики

зареєструватися

Основи аудіовізуального перекладу

зареєструватися

Соціокультурна динаміка німецькомовного художнього тексту

зареєструватися

або

Сучасна література франкомовних країн

зареєструватися

або

Література іспаномовних літератур Америки

зареєструватися

або

Соціо- та лінгвокультурна динаміка художнього тексту

зареєструватися


Рівень вищої освіти: МАГІСТР

2 курс
1 Історія перекладу


зареєструватися

або

Основи теорії редагування

зареєструватися

2

Сучасний літературний процес

зареєструватися

або

Логічна семантика

зареєструватися

або

Загальна теорія другої іноземної мови (німецької)

зареєструватися

або

Загальна теорія другої іноземної мови (французької)

зареєструватися

3 Теорія мовної комунікації


зареєструватися

або

Теорія міжкультурної комунікації


зареєструватися
або

Медіалінгвістика

зареєструватися