Вибіркові дисципліни ОПП Французька мова та література і переклад та англійська мова

Спеціальність: «Філологія»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР


Курс 2, семестр 3

1 Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти

зареєструватися

або

Вступ до інтегрованого навчання предмета та іноземної мови

зареєструватися

або Сучасні інформаційні технології у сфері мовної освіти

зареєструватися

2

Вступ до перекладознавства

зареєструватися

або

Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

зареєструватися

або

Комп'ютерні технології перекладу та локалізація

зареєструватися

3 Вступ до романської філології

зареєструватися

або

Вступ до германської філології (англійська мова)

зареєструватися

або

Вступ до лексикографії та корпусної лінгвістики

зареєструватися

4 Практична граматика французької мови

зареєструватися

або

Сучасна англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія

зареєструватися

або

Мистецтво презентації

зареєструватися

3 курс 5 семестр

1 Методика викладання іноземної мови у ЗСО

зареєструватися

або Екологія освітнього процесу у ЗСО

зареєструватися
2

Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США

зареєструватися

або Лінгвокраїнознавство Франції

зареєструватися

або

Мова. Культура. Суспільство

зареєструватися

3

Історія романських мов (французька)

зареєструватися

або Історія германських мов (англійська)


зареєструватися

або

Український переклад: історія та сучасність

зареєструватися

4 курс 7 семестр

1

Література франкомовних країн ХХ-ХХІ ст.

зареєструватися

або

Основи аудіовізуального перекладу

зареєструватися

або

Сучасна теорія лінгвістичної картини світу

зареєструватися


Рівень вищої освіти: МАГІСТР


2 курс
1 Основи анотування та реферування перекладів

зареєструватися

або

Історія перекладу

зареєструватися

або Основи теорії редагування

зареєструватися

2

Література як простір міжкультурної комунікації

зареєструватися

або

Теорія мовної комунікації

зареєструватися

або Теорія міжкультурної комунікації


зареєструватися

3

Медіалінгвістика і теорія інформаційних війн

зареєструватися

або

Загальна теорія другої іноземної мови (англійської)

зареєструватися
або Логічна семантика

зареєструватися