Вибіркові дисципліни ОПП Німецька мова та література і переклад та англійська мова

Спеціальність: «Філологія»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР


2 курс 3 семестр

1

Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти

зареєструватися

або

Культура мовлення

зареєструватися

2

Вступ до германської філології (німецька мова)

зареєструватися

або

Вступ до германської філології (англійська мова)

зареєструватися

3

Вступ до перекладознавства

зареєструватися

або

Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

зареєструватися

4

Основи письмового перекладу

зареєструватися

або

Сучасна англійська вимова США, Велика Британія, Канада, Австралія

зареєструватися

або

Практична фонетика німецької мови


зареєструватися

3 курс 5 семестр

1

Методика викладання іноземної мови у ЗСО

зареєструватися

2

Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США

зареєструватися

або

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

зареєструватися

або

Мова. Культура. Суспільство.

зареєструватися

3

Історія германських мов (німецька)

зареєструватися

або

Історія германських мов (англійська)

зареєструватися

4 курс 7 семестр

1

Основи аудіовізуального перекладу

зареєструватися

Актуальні проблеми сучасної англістики

зареєструватися

Соціокультурна динаміка німецькомовного художнього тексту

зареєструватися


Рівень вищої освіти: МАГІСТР


2 курс

1

Теорія мовної комунікації

зареєструватися

або

Теорія міжкультурної комунікації

зареєструватися

або

Медіалінгвістика

зареєструватися

2

Історія перекладу

зареєструватися

або

Основи теорії редагування

зареєструватися

3

Сучасний літературний процес

зареєструватися

або

Загальна теорія другої іноземної мови (англійської)

зареєструватися

або

Логічна семантика

зареєструватися