Вибіркові дисципліни ОПП Переклад (арабська та англійська мови)​​

Спеціальність: «Філологія»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР

2 курс 3 семестр

1

Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти

зареєструватися

або

Культура мовлення

зареєструватися

2

Вступ до германської філології (англійська мова)

зареєструватися

3

Основи письмового перекладу

зареєструватися

або

Практична фонетика арабської мови

зареєструватися

або

Сучасна англійська вимова США, Велика Британія, Канада, Австралія

зареєструватися

4

Вступ до перекладознавства

зареєструватися

або

Актуальні проблеми теорії та практики перекладу

зареєструватися

3 курс 5 семестр

1

Методика викладання іноземної мови у ЗСО

зареєструватися

2

Мова. Культура. Суспільство.

зареєструватися

або

Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США

зареєструватися

3

Історія германських мов (англійська)

зареєструватися

або Культурна спадщина арабськомовних країн


зареєструватися

4 курс 7 семестр

1

Основи аудіовізуального перекладу

зареєструватися

Актуальні проблеми сучасної англістики

зареєструватися

Соціо- та лінгвокультурна динаміка художнього тексту

зареєструватися