Х конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» з міжнародною участю до 100-річчя Миколи Лукаша