RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 152

12 травня 2023 року

Викладачі факультету іноземних мов взяли участь у міжнародному симпозіумі (Ганновер, ФРН)!

Викладачі факультету іноземних мов взяли участь у міжнародному симпозіумі (Ганновер, ФРН)!

Дякуємо за плідну працю!

З 28 лютого по 2 березня 2023 року в конференц-центрі «Schloss Herrenhausen» (Ганновер, ФРН) українські, німецькі, австрійські та польські германісти зібралися на міжнародному симпозіуму „Brücheund Kontinuitäten – Fachübergreifende Perspektiven auf die Situation der Germanistik und angrenzender Fachbereiche in der Ukraine“ («Злами й спадкоємність: міжгалузеві перспективи розвитку сучасної германістики та суміжних дисциплін в Україні»). Симпозіум відбувся за підтримки фонду Фольксваґен у рамках тематичного тижня „Krieginder Ukraine – Perspektivender Wissenschaft“ («Війна в Україні – перспективи наукового розвитку»).

У симпозіумі взяли участь представники провідних кафедр германістики з 14-ти університетів України (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Донбаський державний педагогічний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Сумський державний університет, Херсонський державний університет).

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна представляли чотири викладачки факультету іноземних мов – професорка кафедри романо-германської філології Лілія Безугла, яка увійшла до оргкомітету симпозіуму, доцентка кафедри романо-германської філології Ірина Панченко, професорка кафедри іноземних мов професійного спрямування Ольга Осова та доцентка тієї ж кафедри Олена Бєлозьорова.

Основні завдання симпозіуму –

•обговорити нагальні, спричинені російською військовою агресією проблеми й виклики для германістики України та таких суміжних дисциплін, як перекладознавство, культурологія, методика викладання німецької мови як іноземної, а також

•окреслити заходи, необхідні для збереження й забезпечення подальшого розвитку цих наукових дисциплін в Україні.

Обговорення ключових питань і конкретних дослідницьких проєктів мало на меті визначити ефекти синергії, скоординувати потреби у фінансуванні та створити нові контактні групи, які слугуватимуть основою для майбутніх міжнародних проєктів.

Результатом роботи симпозіуму стала заключна декларація, у який сформульовано пропозиції щодо всебічної підтримки української германістики, зокрема у таких напрямках:

  • науковий пошук (забезпечення фаховою літературою, стипендії для молодих науковців у ФРН та в Україні, розробка спільних наукових стандартів, наукові публікації тощо);
  • навчання німецької як іноземної (адаптація до загальноєвропейських стандартів, стипендії для студентів у ФРН та в Україні, підвищення кваліфікації викладачів тощо);
  • навчальне навантаження викладачів (дигітальні лекції та семінари, впровадження цифрових технологій навчання німецької як іноземної в українських університетах, мовні курси в німецькомовних університетах для українських студентів тощо);
  • психологічна підтримка (семінари з подолання травматичних станів, супервізія, коучинг для викладачів і студентів тощо).

Декларацію підписали не тільки учасники симпозіуму, але й зацікавлені вчені та представники численних міжнародних фахових організацій, які запропонували свою підтримку в ініційованих науково-дослідницьких, методико-дидактичних та навчальних проєктах.

Сторінка симпозіуму: www.buk-symposium.de