RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 117

31 січня 2024 року

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Е. Д. Ахмедової, старшого викладача кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Е. Д. Ахмедової, старшого викладача кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Важлива подія у житті кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша!

24 січня 2024 р. старший викладач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Ахмедова Ельвіра Джавадівна успішно захистила дисертаційну роботу «Стратегії англо-українських перекладів художніх порівнянь: когнітивний аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 – Філологія. Дисертацію присвячено когнітивному аналізу стратегій одомашнення і очуження, застосованих в англо-українських перекладах художніх порівнянь. Наукова новизна дослідження полягає в інтегруванні інструментарію структурно-семантичного і когнітивного перекладознавства, що дозволяє виявити не лише способи/трансформації перекладу, а і концептуальні структури, і когнітивні операції, які їх пояснюють, а також розмежувати довільні рішення перекладача і рішення, спричинені лінгвокультурною або (суб)культурною специфікою концептуальних моделей, що стоять за мовними/мовленнєвими одиницями оригіналу і перекладу.

Вітаємо Ельвіру Джавадівну та її наукового керівника, професора Мартинюк Аллу Петрівну! Бажаємо успіхів у подальших наукових розвідках!