RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 483

19 жовтня 2022 року

X ювілейний Міжнародний заочний науковий форум “Сучасна германістика: філологія для життя”!

​Вельмишановні колеги, запрошуємо до участі!

Маємо честь запросити Вас до участі в роботі X ювілейного Міжнародного заочного наукового форуму “Сучасна германістика: філологія для життя”, що відбудеться на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 19 жовтня 2022 року.

Робочі мови форуму: українська, англійська, німецька, французька, інші європейські мови.

За результатами роботи форуму буде опубліковано збірку тез.

Електронний варіант збірки тез, монографія та пленарні онлайн-виступи провідних вчених факультету буде розміщено на сайті факультету іноземних мов після конференції (http://foreign-languages.karazin.ua/news/)

Передбачаються секції за такою проблематикою:

№ 1: Англійська мова в сучасному комунікативному просторі

№ 2: Німецька мова в сучасному комунікативному просторі

№ 3: Дискурс як комунікативне «життя»

№ 4: Мова та мовлення: проблеми розуміння в сучасному світі

№ 5: Комунікативна лінгвістика: втілення думки в життя

№ 6: Лінгводидактика: мистецтво вчити і навчатися

№ 7: Мова для пізнання світу (когнітологія та концептологія)

№ 8: Зарубіжна література в контексті сьогодення

№ 9: Студенстькі новації в дослідженнях германістики.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

• матеріали (не більше 2 електронних сторінок) у редакції Word 6.0 або 7.0 з розширенням .doc або .rtf (не .docx) без автоматичних переносів і надсилаються на електронну адресу Форуму: foreignlanguagesforum2022@gmail.com

В окремому файлі (у формі Заявки на участь у конференції, додається нижче) подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса з індексом міста, телефон, електронна адреса – обов’язково), секція.

Файл із матеріалами називається латиницею за прізвищем автора, напр. ivanenko.doc(.rtf); 2), заява - ivanenko_vid.doc(.rtf)

• відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста; • основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New

Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний відступ – 5 знаків. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

• при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими

файлами; при наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

• ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів беруться в лапки;

• посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр.: С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

• завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України, ДСТУ 2015 р. (див. зразки оформлення бібліографії на сайті факультету іноземних мов http://foreign-languages.karazin.ua/documents/268bbb17863baba3875e22fe24bb615e.pdf). Прохання уникати цитування джерел, виданих на території держави-агресора.

• При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

• підрядкові виноски не допускаються.

Тези доповідей та відомості про автора у формі заяви на участь та скан надсилаються до оргкомітету форуму не пізніше 20 вересня 2022 р.

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці форуму, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не будуть опубліковані!

Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:

Кафедра англійської філології, факультет іноземних мов, Харківський національний

університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків – 61022, Україна.

Телефон для довідок: (057) 707-55-04

e-mail: foreignlanguagesforum2022@gmail.com

Анонс та стадії роботи форуму та інших науково-методичних заходів на факультеті іноземних мов можна простежити за адресою офіційного сайту факультету:

http://foreign-languages.karazin.ua/news/

Чекаємо на Вас з надією на плідну дискусію та подальше наукове співробітництво!

З повагою, члени оргкомітету

Голова оргкомітету конференції: в.о. декана факультету іноземних мов, зав. кафедри східних мов та міжкультурної комунікації, канд. філол. наук, доц. С.А. Віротченко

Співголови організаційного комітету:

зав. кафедри англійської філології, академік АН ВО України, д. філол. наук, проф. В. О. Самохіна, зав. кафедри німецької філології та перекладу, к. філол. н., доц. С.І. Криворучко

Члени оргкомітету конференції:

заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи, к. філол. н., доц. Н. А. Оніщенко,

д. філол.н., проф. Л.Р. Безугла

к. філол. н., доц. О. В. Шпак,

к. філол. н., доц. Н.В. Карпусенко,

ст. викл. О.Л. Кононова

викл. Я. Л. Ковалевська

викл. Ю. В. Клименко

викл. А. В.Кузьменко

ст.лаб. Д.В. Бербенець

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)

Домашня адреса, контактний телефон, особистий e-mail

Дата