RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 357

26 листопада 2018 року

23 листопада 2018 року відбулася ХVІІ Міжнародна студентська наукова конференція “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”

23 листопада 2018 року відбулася ХVІІ Міжнародна студентська наукова конференція “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”

Наші студенти показали високий потенціал для майбутніх наукових звершень!

Зі словами привітання до учасників та гостей конференції звернулися заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов Наталія Анатоліївна Оніщенко та голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, викладач кафедри англійської філології Світлана Олександрівна Тарасова, які побажали всім творчих успіхів та плідної дискусії.

На пленарному засіданні присутнім було презентовано доповіді студентів:

ДЬЯКОВА Ольга Олександрівна (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра англійської філології)

Інтернет-мем як базис реалізації прецедентних феноменів

Науковий керівник: проф. Самохіна В.О.

СКНИПА Софія Євгенівна (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша)

Вивчення впливу технології «пам’ять перекладу» на ефективність роботи перекладача (на прикладі хмарних систем автоматизації перекладу)

Науковий керівник: доц. Ольховська А.С.

КЛИМЕНКО Катерина Олександрівна (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра німецької філології і перекладу)

Диктант як засіб засвоєння лексики (на матеріалі німецької мови)

Науковий керівник: доц. Оніщенко Н.А.

МАРГОЛІН Адріан Геннадійович (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра романської філології і перекладу)

Специфіка сучасного франкомовного медіа дискурсу

Науковий керівник: доц. Сатановська Г. С.

КОВАЛЬ Анастасія Володимирівна (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра східних мов та міжкультурної комунікації)

Difficulties of Japanese-English translation of cultural phenomena in the animated film by Hayao Miyazaki ‘Spirited Away’

Науковий керівник: викл. Огієнко К. О.

Після пленарного засідання робота конференції продовжилася на секційних засіданнях, які працювали за такими напрямами:

Мовне коло І. Загальні проблеми перекладу

Мовне коло ІІ. Проблеми галузевого перекладу

Мовне коло ІІІ. Еволюція романських мов: теорія та практика

Мовне коло ІV. Студіїнімецької мови у сучасному комунікативному просторі

Мовне коло V. Актуальні проблеми стилістики та лінгвістики тексту

Мовне коло VІ. Дискурс та соціолекту сучасному комунікативному просторі

Мовне коло VІІ. Статус китайської мови у сучасному комунікативному просторі

Мовне коло VІІI. Культура Китаю

Мовне коло ІX. Культура інших країн Сходу

Мовне коло X. Актуальні проблеми китайської мови

Кращими доповідачами були визначені:

БОГДАНОВА Тетяна Вадимівна (Тема: «Особливості передачі українською мовою англомовних термінів у сфері методики навчання іноземних мов», науковий керівник – проф. Черноватий Л.М.);

БУГАЙ Катерина Олександрівна (Тема: «Особливості англо-українського перекладу реалій в художніх творах детективного жанру, науковий керівник – доц. Каминін І.М.);

КОСТЕНКО Катерина Сергіївна (Тема: «Комунікативно-прагматичний аспект рекламного тексту у французькій мові», науковий керівник – доц. Вороніна М. Ю.);

СУВОРОВА Анастасія Євгенівна (Тема: «Особливості перекладу прагматичних значень художнього тексту (на матеріалі творчості Марґеріт Юрсенар», науковий керівник – доц. Сатановська Г. С.);

ЧЕНЦОВА Анна Ігорівна (Тема: «Лексичні та синтаксичні особливості німецьких новелістичних казок», науковий керівник – доц. Сотникова С.І.);

ПІРОГ Анастасія Вікторівна (Тема: «Мовностилістичні та дискурсивні характеристики текстів німецькомовної кінорецензії, науковий керівник – доц. Сотникова С.І.);

ГРИДАСОВА Ксенія Ігорівна (Тема: «Брендінг британських футбольних клубів в англомовному інтернет-просторі», науковий керівник – д.ф.н., проф. Шевченко І. С.);

ПІСКУН Ольга Дмитрівна (Тема: «Лінгвопрагматика конституційних документів Великої Британії: діахронічний аспект», науковий керівник – к.ф.н., доц. Морозова І. І.);

НІКОЛАЄНКО Валерія Олегівна (Тема: «Маніпулятивні стратегії у передвиборчому дискурсі кандидатів у президенти США (Х. Клінтон та Д. Трампа)», науковий керівник – д.ф.н., проф. Бондаренко Є. В.);

МАЗУРОВА Анастасія Сергіівна (Тема: «Актуалізація концепту МЕЖА в політичному дискурсі (на матеріалі англійської мовної преси)», науковий керівник – д.ф.н., проф. Морозова О. І.);

ГУЛЯЄВА Ю. (Тема: «Фемінітіви в китайській мові» науковий керівник – викл. Огієнко К.О.);

ЧЕРКАШИНА Т. (Тема: «Жіночі образи у історичному романі-автобіографії Юн Чжан «Дикі лебеді» (« Wild Swans: Three Daughters of China»)», науковий керівник – викл. Огієнко К.О.);

БОНДАРЕНКО А.(Тема: «Соціо-культурні передумови становлення китайської мови мовою міжнародного спілкування», науковий керівник – викл. Огієнко К.О.);

ГУЗЬ А.(Тема: «The specific of the Chinese modern art», науковий керівник – викл. Огієнко К.О.);

ЧИЖОВА А. (Тема: «Жанр дорами, як явище сучасної масової культури Сходу», науковий керівник – викл. Огієнко К.О.);

СЕМЕНОВА В. (Тема: «Стереотипізація арабської культури у західному кінематографі», науковий керівник – викл. Огієнко К.О.);

КОЛІСНІК Ю. П. (Тема: «Peculiarities of translation of Chinese realities: on the material of bilingual Internet sites», науковий керівник – проф. Донець П.М.).

Дякуємо усім учасникам конференції та сподіваємося на подальшу співпрацю!