ОНІЩЕНКО Наталія Анатоліївна


    Доцент кафедри романо-германської філології, кандидат філологічних наук (2004), доцент (2006).

    Закінчила у 1999 році з відзнакою Харківський державний університет, спеціальність "Мова та література (німецька)"

    Захищені дисертації:

    • Кандидатська: "Стилістичні та семантичні характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології" (2003 р.)

    Професійна кар'єра:

    • 1999-2000 – викладач кафедри німецької філології, голова СНТ факультету;
    • 2000-2003 – аспірант кафедри німецької філології;
    • 2004 – 2022. – доцент кафедри німецької філології та перекладу, заступник декана з наукової роботи.
    • 2022 – по т. ч. – доцент кафедри романо-германської філології, заступник декана з наукової роботи.

    Наукова діяльність:

    • Сфери наукових інтересів: лексична семантика, фразеологія, пареміологія;
    • Має понад 150 наукових та науково-методичних праць;
    • Підготувала 2 кандидатів наук за спеціальністю «Германські мови»(2007–2016);
    • Заступник головного редактора збірника тез щорічної конференцій: «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» та збірника наукових праць студентів «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов»;
    • Член спеціалізованої ради із захисту дисертацій (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009-2014 рр.).

    Педагогічна діяльність:

    • Викладає теоретичні дисципліни (Лексикологія німецької мови з порівняльним компонентом, спецкурс з Акустичних та артикуляторних особливостей німецької фоносистеми), практику німецької мови (ІІ магістерський рівень), практику перекладу німецької мови (ІІ магістерський рівен, основна та друга мова); та ІІІ освітньо-науковому рівні доктор філософії.

    • Консультант учнівських робіт у межах МАН України (три призери Всеукраїнського етапу за останні 5 років);

    • Автор і співавтор 12-ти навчальних та навчально-методичних праць.

    • Заступник голови журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови (2006 – 2019);

    • Інші досягнення:

    Закордонні стажування:

    • 12.2000-02.2001 та 04.2003 – наукове стажування за програмами "Germanistik in Partnerschaft“ та „L.Euler- Stipendium" в університеті Фрідріха-Олександра, (ФРН/ Ерланген-Нюрнберг);
    • 08.2014 – підвищення кваліфікації у Гете-Інституті (ФРН / Швебіш-Халль), семінар «Колегіальна госпітація – методика/дидактика»;
    • 11.2018 – стажування за програмою Erasmus + StaffExchange в Університеті Фрідріха-Олександра, (ФРН/ Ерланген-Нюрнберг).
    • 08.2019 – підвищення кваліфікації у Гете-Інституті (ФРН / Бремен), семінар «Німецька для дорослих»;

    Нагороджена подяками за вагомий особистий внесок у розвиток науки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2017, 2021).

    Громадська діяльність:

    Організатор низки конференцій: “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, “Сучасна германістика”, студентських наукових конференцій “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”,“Бакалаврські читання”.

    Курси, які викладає:

    Теоретичні дисципліни («Лексикологія німецької мови», «Порівняльна лексикологія німецької та української мов», спецкурс «Акустичні та артикуляторні особливості німецької фоносистеми»), Іноземну мову І, Практику перекладу іноземної мови І та ІІ (ІІ магістерський рівень), теорію та історію германських мов (аспект теоретичної фонетики, ІІІ освітньо-науковий рівень доктор філософії).

    Стаж роботи: 24 роки.

    Основні наукові праці за останні 5 років:

    1. Конотація регіональності у фразеологічній системі німецької мови. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. К. : Видавничий центр КНЛУ, 2017. Вип.35. С.76-82.

    2. Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. № 86. 2017. С.144-152

    3. ЛЮДИНА як базовий концепт, вербалізований ептонімами О.Вайлда в німецькій мові // Science and Education a New Dimension. Philology, VI (49), Issue: 166. Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2018. С. 36-39. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2018-166VI49-08

    4. Концептосфера цитат з британської літератури в німецькій мові: еколінгвістичний аспект. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. № 88. 2018. С.112-120

    5. Хибна атрибутивність німецькомовних ептонімів: причини виникнення і різновиди. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. № 90. 2019. С.54-61

    6. Розвиток ептонімічних ознак у німецькомовних цитат (на матеріалі тематичної групи «COVID-19»). Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. № 93. 2021. С.22-31

    7. Badan, A., Onishchenko, N. Multimedia technologies in foreign language learning under pandemic. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. Vol-2870. P. 642-656. ISSN 1613-0073, CEUR-WS.org

    8. Onishchenko N., Smoliana T., Miroshnychenko M. Eptonyms in German: an attempt of typological distinction (on the example of maxims and aphorisms). Theory and Practice in Language Studies. Volume 11, November 2021. Academy Publication, United Kingdom. P.1359-1371. ISSN 1799-2591

    9. Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід // Тези доповідей ХVІ наукової конференції “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С.90-92.

    10. Діатопічна плюрицентричність німецької мови в системі мовної підготовки // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ІХ науково-методичної конференції з міжнародною участю. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2017. С. 134-136

    11. Конфігурація концептосфери ептонімів О. Вайлда в німецькій мові. Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення : мат. Всеукр. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 59-62.

    12. Вербалізація концепту ЛЮДИНА ептонімами Оскара Вайлда в німецькій мові // Modern philology: relevant issues and prospects of research : International research and practice conference, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 96-98

    13. Мегаконцепт ЛЮДИНА, вербалізований ептонімами Оскара Вайлда в німецькій мові. Тези доповідей ХVІІ наукової конференції “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. С.126-128.

    14. Вплив рецепції творів Оскара Вайлда в Німеччині на особливості їх цитування // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво ("Постколоніальні стратегії") : тези IV міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. С. 94-95

    15. Offene Formen des Deutschunterrichts: еine internationale Erfahrung // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали Х науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. С. 141-143

    16. Ептоніми Дж. Б. Шоу в німецькій мові в ракурсі транслінгвального аспекту еколінгвістики. Восьмий міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії»: тези доповідей. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. C. 93-95

    17. Ептонімізація іншомовних цитат у німецькій мові (на матеріалі ептонімів Дж. Б. Шоу) Тези доповідей ХVІІІ наукової конференції “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. С.116-119.

    18. Onishchenko N.A., Basha O.V. Virtuelle Pinnwand als lexikographisches Praktikum für DaF-Lerner. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ХІ науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. С. 109-111

    19. Оніщенко Н., Баша О. Афоризми Е. М. Ремарка: причини утворення. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво ("Міжкультурний діалог") : тези V міжнародної наукової конференції. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. С. 65-66

    20. Віртуальний простір як середовище розвитку ептонімії (на матеріалі німецькомовних фальш-цитат). Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХIX наукової конференції з міжнародною участю. Харків : Видавництво Точка, 2020. С.111-113.

    21. Місце пам’яті Берлінський мур: метонімії в німецькомовному ювілейному дискурсі // Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»): тези доповідей VІ Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. С.76-77.

    22. Уїльям Шекспір у німецькомовній спільноті: причини ептонімічності. ІХ міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: мова і світ людини»: тези доповідей. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2020. С. 83-85

    23. Ептоніми тематичної групи COVID-19 у німецькій мові. Homo Universitatis: Тези доповідей ХX ювілейної наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2021. С.50-52.

    24. Verballhornung der Zitate von Präzedenzpersönlichkeiten als Reaktion auf Textgewalt // Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»): тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. С.77-78.

    25. Організація робочого простору на заняттях з іноземної мови у ЗВО. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ХІІІ науково-методичної конференції з міжнародною участю. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2021. С. 86-88.

    26. Badan, A., Onishchenko, N. Multimedia technologies in foreign language learning under pandemic. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. Vol- 2870. P. 642-656. ISSN 1613-0073, CEUR-WS.org

    27. Onishchenko N., Smoliana T., Miroshnychenko M. Eptonyms in German: an attempt of typological distinction (on the example of maxims and aphorisms). Theory and Practice in Language Studies. Volume 11, November 2021. Academy Publication, United Kingdom. P.1359-1371. ISSN 1799-2591

    28. Antonina Badan, Nataliia Onishchenko and Oleksii Zeniakin. Digital Technologies for Communication Simulation in Foreign Language Learning under Pandemic. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). May 12–13, 2022, Vol-3171, P. 1160-1180, Gliwice, Poland. ISSN 1613- 0073. CEUR-WS.org

    Контактна інформація

    Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
    Телефон: (057) 707-53-43
    E-mail: germphil@karazin.ua, n.a.onishchenko@karazin.ua