ОНІЩЕНКО Наталія Анатоліївна


Доцент кафедри німецької філології та перекладу, кандидат філологічних наук (2004), доцент (2006).
Закінчила у 1999 році з відзнакою Харківський державний університет, спеціальність "Мова та література (німецька)"

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: "Стилістичні та семантичні характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології" (2003 р.)

Професійна кар'єра:

 • 1999-2000 – викладач кафедри німецької філології, голова СНТ факультету;
 • 2000-2003 – аспірант кафедри німецької філології;
 • 2004 – по т. ч. – доцент кафедри німецької філології та перекладу, заступник декана з наукової роботи.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лексична семантика, фразеологія, пареміологія;
 • Має понад 100 наукових та науково-методичних праць;
 • Підготувала 2 кандидатів наук за спеціальністю «Германські мови»(2007–2016);
 • Заступник головного редактора збірника тез щорічної конференцій: «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» та збірника наукових праць студентів «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов»;
 • Член спеціалізованої ради із захисту дисертацій (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009-2014 рр.).

Педагогічна діяльність:

 • Викладає теоретичні дисципліни, практику німецької мови (5-й курс), практику перекладу німецької мови (5-й курс);
 • Заступник голови журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови (2006 – по т.ч.);
 • Консультант учнівських робіт у межах МАН України;
 • Автор і співавтор 12-ти навчальних та навчально-методичних праць.

Інші досягнення:

Закордонні стажування:

 • 12.2000-02.2001 та 04.2003 – наукове стажування за програмами "Germanistik in Partnerschaft“ та „L.Euler- Stipendium" в університеті Фрідріха-Олександра, (ФРН/ Ерланген-Нюрнберг);
 • 08.2014 – підвищення кваліфікації у Гете-Інституті (ФРН / Швебіш-Халль), семінар «Колегіальна госпітація – методика/дидактика»;
 • 11.2018 – стажування за програмою Erasmus + StaffExchange в Університеті Фрідріха-Олександра, (ФРН/ Ерланген-Нюрнберг).

Нагороджена подякою за вагомий особистий внесок у розвиток науки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2017р.).

Громадська діяльність:

Організатор низки конференцій: “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика”, студентських наукових конференцій “Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”,“Бакалаврські читання”.

Курси, які викладає:

«Німецька мова»,«Практика перекладу німецької мови», «Загальна теорія другої іноземної мови»,«Лексикологія сучасної німецької мови», «Порівняльна лексикологія німецької та української мов», «Акустичні та артикуляторні характеристики фоносистеми німецької мови» (спецкурс).

Основні наукові праці:

 1. Лінгвістичний аналіз тексту:Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 96 с.
 2. Конспект лекцій з порівняльної лексикології німецької та української мов: Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 96 с.
 3. Словник-глосарій основних термінівартикуляторної та акустичної фонетики : навчально-методичний посібник/ Онищенко Н. А. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – 52 с.
 4. Німецькою про економіку, молодь, релігію (для філологів-магістрантів) : навчально-методичний посібник / Н. А. Оніщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 84 с.
 5. Афористика як мовленнєвий жанр і концептосфера // Наукові записки. – Випуск 75(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2008. – С.293-297.
 6. Інтертекстуальний потенціал афоризму як прецедентного тексту // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №30. – С. 92-97.
 7. Фоностилістичні засади ептонімізації (на матеріалі німецької мови) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2008. – №805. – С.57-62.
 8. Лінгвістичний аналіз тексту як аспект підготовки перекладачів // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 431: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 118-128.
 9. Фразеологізми латинського походження: німецько-українські відповідники як перекладацька проблема // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2009. – № 838. – С.188-122.
 10. Прецедентна особистість як чинник формування ептонімічного фонду(на матеріалі афоризмів Й.В. Ґете) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2009. – № 848. – С. 72-78.
 11. Поліапелятивність ептонімів як проблема сучасної німецької фразеографії // Ученые записки Таврического национального университета. – Кн.2, т. 22’61. - №14. – 2009.
 12. Стилістичні прийоми синтаксису як чинник ептонімізації у світлі мовного іконізму // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – № 953. – 2011. – С. 106-112.
 13. Етностереотип німця та особливості його ептонімічної реалізації// Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – № 972. – 2011. – С. 97-103.
 14. Реализация эптонимами категории гипертекстуальности в электронном тексте и дискурсе// Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики: сб.науч. трудов. – Белгород : ИПЦ «Политерра», 2012. – С. 252-256
 15. Deutschsprachige Eptonyme im Sprechgenre Trinkspruch// Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – № 1023. – 2012. – С.70-76.
 16. Образний аспект параметру ВІК концепту ЛЮДИНА, вербалізованого німецькомовними ептонімами // Наукові записки. – Вип. 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Вінниченка, 2013. – С. 465-470.
 17. Когнітивні засади фразеографічної репрезентації ептонімів німецької мови // Science and Education. A New Dimension. – Philology, I (3), Issue 13. – Budapest :Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013. – P. 99-103.
 18. Естетична функція ептонімів-вербалізаторів концепту LIEBE/КОХАННЯ у креолізованому жанрі скепбукінгу // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. – Вип. 6, т. 2. – Одеса, 2015. – С. 58-63
 19. Основні характеристики ептонімів та чинник автора в процесі ептонімізації та деептонімізації (на прикладі німецькомовних ептонімів Й.-В. Ґете) // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – № 83. – 2016. – С. 128-136.
 20. Конотація регіональності у фразеологічній системі німецької мови //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2017. – Вип.35. – С.76-82.
 21. Ептоніми О. Вайлда в німецькій мові: еколінгвістичний підхід // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. – № 86. – 2017. – С.144-152
 22. ЛЮДИНА як базовий концепт, вербалізований ептонімами О.Вайлда в німецькій мові // Science and Education a New Dimension. Philology, VI (49), Issue: 166. – Budapest :Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2018. – С. 36-39. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2018-166VI49-08

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua