Матеріали конференцій факультету іноземних мов


«ACADEMIC AND SCIENTIFIC CHALLENGES OF DIVERSE FIELDS OF KNOWLEDGE IN THE 21ST CENTURY. CLIL IN ACTION» (12 березня 2021 року)

Тези доповідей

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ з міжнародною участю (15-16 квітня 2021 року)

Програма конференції

Тези доповідей


МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВНА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали XІІ Міжнародної науково-методичної конференції (10 квітня 2020 року)

Тези доповідей ( 2,1 Mb)


Актуальні проблеми сучасної лінгвістикита методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів

збірник статей Випуск 16 ( 2,53 Mb)


ХХ ювілейна наукова конференція з міжнародною участю «КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ» (5 лютого 2021р.)

Тези доповідей ( 2,9 Mb)

Програма конференції ( 1 Mb)


Всеукраїнська наукова конференція "Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century" (28 лютого 2020 р.)

Матеріали конференції ( 9,93 Mb)


ХІХ наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" (07 лютого 2020р.)

Матеріали конференції ( 1,9 Mb)


XI Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Шляхи інтеграції школи та внз» (18 квітня 2019 р.)

Матеріали конференції ( 1,76 Mb)


V Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»)" (12–13 квітня 2019 р.)

Матеріали конференції ( 1,5 Mb)


Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Питання сходознавства в Україні" (28 березня 2019 р.)

Матеріали конференції ( 5,1 Mb)


ХVІІІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (01 лютого 2019 р.)

Матеріали конференції ( 2,59 Mb)


VIII Міжнародний науковий Форум “Сучасна германістика: наукові дискусії” (23 жовтня 2018 р.)

Матеріали конференції ( 2,50 Mb)


X Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Шляхи інтеграції школи та внз» (20 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції ( 1,89 Mb)


VI Наукова конференція з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (17 березня 2018 р.)

Матеріали конференції ( 1,8 Мб)


VІІ Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century” (2 березня 2018 р.)

Матеріали конференції (5,19 Мб)


ХVII наукова конференція з міжнародною участю "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація." (2 лютого 2018 року)

Тези доповідей ( 1,97 Мб)


IX Міжнародна конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та внз» (28 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції (2,12 Мб)


XVI наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (3 лютого 2017 року)

Тези доповідей (3,34 Mb)


VII Міжнародний науковий форум. «Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал»

Тези доповідей:

Частина 1 (1,25 Mb)

Частина 2 (1,16 Mb)


VІІІ Міжнародна конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та внз» (22 квітня 2016 р.)

Матеріали конференції (2,17 Мб)


V Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century” (26 лютого 2016 р.)

Матеріали конференції (6,51 Мб)


Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології

Тези доповідей (2,94 Mb)


VІІI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» (23-24 квітня 2015 року)

лекція проф. П. Торопа «Семіотика і переклад»:


V Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: Шляхи інтеграції школи та ВЗН» (17 квітня 2015 року)

Тези доповідей (1,99 Mb)


Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (2-3 квітня 2015 р.)

Тези доповідей


XIV Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (27 березня 2015 р.)

Тези доповідей (28,1 Mb)


ІІІ Всеукраїнська наукова конференція германістів (з міжнародною участю) «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» (5 квітня 2014 року)

Матеріали конференції (1,115 Mb)


IV Міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (22 березня 2014 року)

Матеріали конференції (946 Kb)


ІІІ Міжнародна студентська наукова конференція: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century» (28 лютого 2014 року)

Частина 1 (3,71Mb); Частина 2 (2,79Mb); Частина 3 (3,96Mb)


ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (7 лютого 2014 року)

Частина 1 (1,65Mb) та Частина 2 (1,46Mb)

Доповіді з пленарного засідання


Коммуникация vs псевдокоммуникация
(д.ф.н., доц. Л. П. Рижова)

Концепты коммуникативного поведения
(д.ф.н., проф. І. С. Шевченко)

Оценочный компонент в метафорической объективации концептосферы Society в английском языке
(к.ф.н. О. В. Афанас'єва)

Модусная категоризация дискурса
(д.ф.н., проф. Л. Р. Безугла)

Прецедентность, прототипичность, репликативность?
(д.ф.н., проф. П. М. Донець)

VI Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (21 листопада 2013 р.)

Збірник

Доповіді з пленарного засідання


Pädagogisch-Psychologische Probleme bei der Vermittlung Sprachlicher Kenntnisse für Russischsprachige Srtudierende
(Wilhelm von Timroth)

Концептуальная картина мира и языковые средства ее репрезентации в обучении иностранному языку
(У. П. Стрижак)

Культура поведінки: вербальні та невербальні аспекти
(Л. В. Солощук)


V Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття» (18 вересня 2013 року)

Завантажити збірник → (pdf, 1,91Mb)

Доповіді з пленарного засідання


«Юмор в истории английской литературы»
(д.ф.н., проф., академик АН ВО Украины В. А. Самохина)

«Sternian Echo In Joyce's Language»
(д.ф.н, проф. О. Г. Фоменко, Класичний приват. ун-т, Запоріжжя)

«Grammaire Des Expressions Situationnelles»
(Christiane Marque-Pucheu (Université Paris-Sorbonne))

«Фразеосемантические особенности устойчивых словосочетаний с компонентами "деньги" в славянских и германских языках»
(д.ф.н., проф. І. В. Чекулай, д.ф.н., проф. завідувач кафедри англійської мови О. М. Прохорова (Бєлгородський державний університет))

«Дискурсивна особистість у світлі теорії дискурсивної взаємодії різних кодових систем»
(д.ф.н., проф. кафедри англійської філології Л. В. Солощук)

ІІ Міжнародна студентська наукова конференція: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century» (1 березня 2013 року)

Частина 1 (2,65Mb); Частина 2 (2,35Mb); Частина 3 (3,82Mb)


ХІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (1 лютого 2013 року)

Завантажити збірник → (pdf, 2,84Mb)

Звіт про проведення конференції → (pdf)


V Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (22 листопада 2012 р.)

Завантажити збірник → (pdf, 1,93 Mb)

Майстер-класи з V Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»Зміст та структура практичного курсу англійської мови
«Going for degree. Professional English for students of linguistics»
(канд. пед. наук, доцент О.Г. Квасова)


Виховний вплив гуманітарних дисциплін на студентів в умовах глобалізації
(доктор філол. наук, проф. О.І. Морозова)

Доповіді з пленарного засідання V Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»«Formal discourse pragmatics»
(Professor D. Vanderveken, Department of Philosophy, University of Quebec)


«Деятельность как категория языка и мышления в лингводидактическом аспекте»
(І.В. Чекулай, професор Бєлгородського державного інституту мистецтв та культури (м. Бєлгород, Росія))


«Іншомовна підготовка майбутніх фахівців як складник професійної освіти»
(Л.Д. Маєвська, доцент кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)


«Молоді фахівці — майбутнє науки» (Випуск 3, 2012 р.)

Завантажити збірник → (pdf)


«Молоді фахівці — майбутнє науки» (Випуск 2, 2011 р.)

Завантажити збірник → (pdf)


«Сучасні тенденції у науці»(12 березня 2012–15 квітня 2012 р.)

Завантажити збірник → (pdf)


Міжвузівська студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century» / «Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у XXI столітті»

Частина І, 2012 р. Завантажити збірник → (pdf)

Частина ІІ, 2012 р.Завантажити збірник → (pdf)


«Сучасні підходи до навчання іноземній мові: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (23 березня 2012 р.)

Завантажити збірник → (pdf)


«Четвертий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи» (2011 р.)

Завантажити збірник → (pdf)


«Нові підходи до вивчення іноземної мови» (23 березня 2012 р.)

Завантажити збірник → (pdf)