ДУДОЛАДОВА Ольга Василівна


доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук.

Освіта:

 • 2000 р. — закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ), кафедра перекладу та англійської мови факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • 2000-2003 рр. — аспірант кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2003-2004 рр. — викладач кафедри перекладу та англійської мови ХНУ;
 • 2004-2005 рр. — старший викладач кафедри перекладу та англійської мови ХНУ;
 • 2005-2007 рр. — доцент кафедри перекладу та англійської мови ХНУ;
 • з 2007 р. — доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Динаміка мовної репрезентації гендера в англійському публіцистичному дискурсі (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2003 р.).

Сфера наукових інтересів:
соціолінгвістика, аналіз дискурсу, стилістика, лінгводидактика (має понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій).

Викладає курси:

 • стилістика англійської мови;
 • вступ до германського мовознавства;
 • актуальні проблеми германістики.

Основні публікації:

 1. Дудоладова О.В. Language taught through popular reads (on the example of “The Hunger Games” by Suzanne Collins) // Матеріали ІX Науково-методичної конференції „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Шляхи інтеграції школи та ВНЗ ”. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 32-34.
 2. Дудоладова О.В. Boosting students’ motivation for vocabulary building with original movies // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – Вип. 85. – С. 170-176.
 3. Дудоладова О.В. Learner autonomy in ESL context// Вісник ЧНПУ (Серія: педагогічні науки) – Вип.148. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 57-59.
 4. Прояви лексичної інтерференції у підготовці майбутніх викладачів іноземної мови (на матеріалі англійської та французької мов) // Науковий часопис НПУ імені М.П Драгоманова. Серія 16: Творча особистість . - K, 2016.
 5. Дудоладова О.В. Викладання іноземної мови як засіб оптимізації когнітивно-емоційного розвитку мовної особистості // Методичні та психолого–педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Мат-ли VI Міжнар. науково-метод.конф. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. С. 57-58
 6. Дудоладова О.В. Подкастинг як інноваційна технологія у методиці викладання іноземних мов у ВНЗ //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 114-121.
 7. Дудоладова О.В. Learners’ Identity: Focus on second language acquisition // Вісник ЧНПУ (Серія: педагогічні науки) – Вип. 141. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – С. 66-68
 8. Формування вторинної мовної особистості з урахуванням сучасних суспільних тенденцій // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – X.: Константа, 2007. – № 782. – С. 178-181.
 9. Інтренет-дискурс як особливий тип дискурсу // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – X.: Константа, 2007. – № 782. – С. 74-78.
 10. “The Theatre”: навч. - метод. посіб. – Харків: ХНУ, 2010. – 52 с.
 11. Стилістика англійської мови: навч. - метод. посіб. – Харків: ХНУ, 2010. – 44 с.
 12. К вопросу об определении медиа-дискурса // «Культура народов Причерноморья». – № 82, Т. 1. – Ялта. – 2006. – С. 129-131.
 13. Стратегії «політичної коректності» та їхнє відображення при перекладі: навч. - метод. посіб. – Харків: ХНУ, 2006. – 96 с.
 14. Вступ до германської філології: навч. - метод. посіб. – Харків: ХНУ, 2006. – 84 с.
Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua