Наукова робота кафедри методики та практики викладання іноземної мови


За роки існування (з 2007 року) кафедра методики та практики викладання іноземної мови виконала великий обсяг робіт з розробки концептуальних підходів до вивчення іншомовної мовленнєвої компетенції із подальшою апробацією у навчальному процесі та з розробки методик теоретичної і практичної підготовки викладачів та перекладачів.

Колектив кафедри постійно удосконалює навчально-методичну роботи, розробляючи та оновлюючи робочі програми та плани, конспекти лекцій, матеріали та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, екзаменаційні матеріали, критерії оцінювання знань студентів, електронні версії посібників, програми педагогічної та асистентської практик.

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови у свої роботі керується головним гаслом університету імені В.Н. Каразіна «Класика, яка випереджає час». Для нас це означає, що ми не відкидаємо той досвід у методиці викладання іноземних мов, який був набутий упродовж століть, а навпаки, накопичуємо цей досвід та збагачуємо відповідно до вимог сучасного світу та сучасних потреб.

Головна мета роботи професорсько-викладацького складу кафедри ‒ це підготовити першокласних філологів, надати нашим випускникам таку базу знань та навичок, які б гарантували їх високу кваліфікацію для роботи перекладачами та викладачами іноземних мов як у середній, такі у вищій школі.

З цією метою науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідницьку роботу у галузі методики викладання іноземних мов і діляться своїми здобутками виступаючи на методичних семінарах різних рівнів, всеукраїнських та міжнародних конференціях, та видаючи збірники наукових праць. Використання сучасних комп’ютерних та інтернет технологій також стало частиною нашої новаторської роботи.

Викладачі кафедри гнучко ставляться до добору методів викладання іноземних мов. На молодших курсах, де за головну мету ставиться формування базових іншомовних навичок, акцент робиться на використанні традиційних методів ‒ граматико-перекладного, аудіолінгвального та аудіовізуального методів, у той час як на старших курсах, де левова частка часу приділяється формуванню мовленнєвих умінь, широко використовуються різноманітні прийоми інтенсивних методів, сугестивного методу, а також проектної методики навчання, кейсові та комп’ютерні технології навчання іноземним мовам.


Електронний збірник тез доповідей студентів "Бакалаврські он-лайн читання":

 • Випуск 1, 2013 р.
 • Випуск 2, 2014 р.

Електронний збірник тез доповідей студентів "Молоді фахівці майбутнє науки":

 • Випуск 1, 2010 р.
 • Випуск 2, 2011 р.
 • Випуск 3, 2012 р.
 • Випуск 4, 2013 р.
 • Випуск 5, 2014 р.
 • Випуск 6, 2015 р.
 • Випуск 7, 2016 р.
 • Випуск 8, 2017 р.
 • Випуск 9, 2018 р.