Історія факультету іноземних мов


Факультет іноземних мов готує спеціалістів більше 80 років. Він був організований на базі відділення іноземних мов і літератури Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка як Український інститут лінгвістичної освіти (УІЛО) в 1930 році. 

У 1934 році інститут було переведено з Києва до Харкова, а у 1935 році його було переіменовано на Харківський педагогічний інститут іноземних мов, на якому функціонували три факультети (німецької, англійської і французької мов). У цей час інститут готував як вчителів, так і перекладачів на спеціальному перекладацькому відділенні. 

У 1937 році при ХПІІМ було відкрито заочне відділення з указаних спеціальностей. Цього ж року було відкрито аспірантуру. У 1941 році інституту було присвоєно ім’я Н.К. Крупської

З початком Великої Вітчизняної війни інститут було евакуйовано до м. Маркс Саратовської області, де він продовжував роботу.
У 1956 році на стаціонарному відділенні інституту було введено підготовку вчителів широкого профілю, а саме: на факультеті німецької мови — вчитель німецької мови і вихователь школи-інтернату, а на факультеті англійської і французької мови — вчитель англійської та української мови і літератури та вчитель французької та української мови і літератури. У зв’язку з введенням другого профілю в інституті встановлено п’ятирічний термін навчання. 

У 1959 році введено нові навчальні плани, згідно яких на факультетах англійської і французької мов замість другої спеціальності — вчитель української мови і літератури — впроваджено спеціальність вихователь школи-інтернату, тобто друга спеціальність уніфікується на всіх факультетах. 

У різні роки в інституті працювали відомі вчені і діячі науки і культури: академіки М.Т. Рильський і Л.А. Булаховський, відомий психолог, професор П.І. Зінченковидатний фахівець у галузі слов’янських мов, професор З.М. Веселовськазавідувач кафедри російської мови і загального мовознавства, професор О.М. Фінкельодин з перших дослідників української фразеології в порівнянні з англійською, автор першого англо-українського фразеологічного словника, професор К.Т. Баранцевдослідники граматичної будови англійської мови, доценти Б.Й. Роговська та Б.С. Хаймовичодин із перших дослідників німецько-українських паралелей у галузі граматики, доцент О.С. Драчукдослідник українсько-французьких відповідностей, доцент Є.П. Март’янова та багато інших, хто залишили свій слід в історії розвитку факультету. 

Харківський педагогічний інститут іноземних мов існував до червня 1960 року, тобто до моменту його передачі до складу Харківського державного університету на правах факультету іноземних мов

У 1960 році на факультеті існувало три випускаючі кафедри: англійської, німецької, французької філології. В результаті проведених структурних змін факультет іноземних мов наразі включає 8 кафедр, чотири з яких є випускаючими: кафедра англійської філології, німецької філології і перекладу, романської філології і перекладу, теорії та практики перекладу англійської мови, а чотири — загальноосвітніми: кафедри методики та практики викладання іноземної мови, англійської мови, німецької і французької мов, ділової іноземної мови та перекладу. 

Якісно новому рівню підготовки спеціалістів сприяє реалізований у 1997 році проект Мультимедійного центру факультету. Комплекс комп’ютерного обладнання, встановлений у рамках проекту, інтегрує можливості лінгафонного кабінету, відео- і комп’ютерного класу. Для автоматизації управління навчальним процесом у деканаті і на всіх кафедрах встановлено підключені до локальної мережі робочі місця, що складаються з персонального комп’ютера та принтера. З 1998 року факультет увійшов до глобальної мережі інтернет. 

З метою поширення знань про країни, мова яких вивчається, встановлення міжнародних зв’язків, надання актуальної інформації про можливості стажування за кордоном на факультеті створено Інформаційний центр німецької мови.
Нове покоління науковців факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна робить свій внесок у славетну історію Харківської лінгвістичної школи.