Контактна інформація факультету


Декан факультету інозмних мов

Віротченко Світлана Андріївна

кандидат філологічних наук, доцент

E-mail: s.a.virotchenko@karazin.ua


Заступник декана з науково-методичної роботи

Авдєєнко Ірина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент


Заст.декана з наукової роботи

Оніщенко Наталія Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент


Заступник декана з організаційно-виховної роботи

Огієнко Катерина Олександрівна

викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації


Голова Науково-методичної ради факультету

Котова Анна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: metcom.fl@karazin.ua


Деканат факультету (денна форма навчання)

тел: +380957092298

Адреса: ауд. 7-64, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: fl.dekanat@karazin.ua


Деканат факультету (заочна форма навчання)

Адреса: ауд. 7-61, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022


Голова профбюро

Ігор Вікторович Рубцов

ст. викладач

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022