Контактна інформація факультету


Декан факультету

Валентина Григорівна Пасинок

докт. пед. наук, професор, академік АН ВО України

Адреса: ауд. 7-63, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-05

E-mail: fl@karazin.ua

Деканат факультету (денне відділення)

Адреса: ауд. 7-64, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-47

E-mail: fl.dekanat@karazin.ua

Деканат факультету (заочне відділення)

Адреса: ауд. 7-61, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-56-08

Заступник декана з навчальної роботи,

канд. філ. наук, доцент

Світлана Андріївна Віротченко

Телефон: (057) 707-54-36

Адреса: ауд. 7-62, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: skhidnimovy@karazin.ua

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Сергій Григорович Мащенко

доцент

Адреса: ауд. 7-62, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-54-36

Заступник декана з наукової роботи

Наталія Анатоліївна Оніщенко

канд. філол. наук, доцент

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-53-43

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Валентина Іванівна Герасименко

ст. викладач

Адреса: ауд. 7-64, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-47

Заступник декана з заочного навчання та перекваліфікації

Інна Олексіївна Танкіна

ст. викладач

Адреса: ауд. 7-61, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-56-08

Заступник декана з методичної та інноваційної роботи

канд. пед. наук, доцент
Анна Володимирівна Котова
Телефон: 707-53-50

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: metcom.fl@karazin.ua

Голова профбюро

Ігор Вікторович Рубцов

ст. викладач

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

Учений секретар Спец. ради К 64.051.16

Ірина Ігорівна Морозова

кан. філол. наук, доцент

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови:

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua

Зав. кафедри: канд. філол. наук, доцент Анастасія Сергіївна Птушка

Кафедра англійської філології:

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua

Зав. кафедри: докт. філол. наук, професор Вікторія Опанасівна Самохіна

Кафедра німецької філології і перекладу

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-53-43

E-mail: germphil@karazin.ua

Зав. кафедри: канд. філол. наук, доцент Віктор Петрович Кривенко

Кафедра романської філології і перекладу

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua

Зав. кафедри: докт. філол. наук, доцент Тетяна Юріївна Черкашина

Кафедра теорії та практики перекладу англійської мови

Адреса: ауд. 7-74, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-54-42

E-mail: transengl@karazin.ua

Зав. кафедри: докт. філол. наук, професор Олександр Володимирович Ребрій

Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації

Адреса: ауд. 7-65, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-50-07

E-mail: skhidnimovy@karazin.ua

Зав. кафедри: канд. філ. наук, доцент Світлана Андріївна Віротченко

Кафедра англійської мови

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-53-50

E-mail: engldpt@karazin.ua

Зав. кафедри: канд. філол. наук, доцент Юлія Юріївна Шамаєва

Кафедра німецької та французької мов

Адреса: майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-15

E-mail: germfran@karazin.ua

Зав. кафедри: канд. пед. наук, доцент Ірина Станіславівна Руднєва

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька,1, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-44

E-mail: dilovamova@karazin.ua

Зав. кафедри: докт. філол. наук, професор, академік АН ВШ України Ірина Семенівна Шевченко

Лінгвістичний центр

Адреса: ауд. 8-32, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-09

E-mail: lingvocenter@karazin.ua

Директор центру: ст. викладач, Зоя Григорівна Огнівенко

Іноземний відділ

Телефон: (057) 707-50-44

Відділ аспірантури

Телефон: (057) 707-55-68