КОТОВА Анна Володимирівна

Доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник декана з методичної та інноваційної роботи

Голова науково-методичної комісії факультету

ORCID ID: 0000-0001-8362-9055

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.ru/citations?user=ECmbq7cAAAAJ&hl=uk;

RESEARCH GATE: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kotova-8/amp

Членство:

Науково-методична рада ХНУ імені В. Н. Каразіна

Вчена рада факультету іноземних мов

Науково-методична комісія факультету іноземних мов

Освіта:

2002- закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (факультет іноземних мов)

Викладає курси:

Англійська мова

Англійська мова спеціального вжитку

Англійська для науковців

Професійна кар’єра:

2002-2004 – викладач кафедри англійської мови

2004-2010- старший викладач кафедри англійської мови

2010–2021 доцент кафедри англійської мови

2013- присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови

2018- заступник декана з методичної та інноваційної роботи, голова методичної комісії факультету

2022- доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування

Захищені дисертації:

«Організація самостійної роботи студентів вітчизняних університетів у другій половині ХХ століття» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010)

Сфера наукових інтересів:

Методика викладання іноземних мов

Основні публікації:

1. Оцінна категоризація інтелектуальних здібностей індивіда в англомовних прецедентних текстах: лінгвокогнітивний підхід // Філологічні трактати : науковий журнал. – Суми : СумДУ, 2012 – Т. 4. – № 4. – С. 42–45

2. Використання ігрових ситуацій під час вивчення англійської мови на немовних факультетах ВНЗ // Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв`язки: зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 23 – С. 102 – 108. (у співавторстві з Удовенко І. В)

3. Рефереція в англійській мові та особливості її втілення в тексті англомовних ЗМІ // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільськ : «Аксіома», 2013. – Вип. 32. – С. 218– 220

4. Прищеплення навичок науково-дослідницької роботи студентам немовних факультетів на заняттях з англійської мови // Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв`язки : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 25– С. 44 – 49. ( у співавторстві з Савченко Н. М.)

5. Зміст самостійної роботи студентів немовних факультетів з англійської мови // Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв`язки : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 27– С. 51-58 ( у співавторстві з Савченко Н. М.)

6. Special Aspects of the Second Foreign language Teaching at the Basic Course// SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. - V. 3., 2018. -Р.479-489 (Web-of Science)

7. Significance of Old English Construction be + Participle II in Formation and Development of Perfect Forms // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Topical Issues of the Development of Modern Science». Bulgaria, Sofia: Publishing House «ACCENT», 11-13 December 2019, C. 942-947 (у співавторстві із В. Сердюк);

8 Котова А., Савченко Н., Сердюк В., Шамаєва Ю., Бєляєва О. Форми організації самостійної роботи студентів другої половини ХХ століття. Theoretical foundations of Pegagogy and Education. 2021, Boston, PP. 76-90

9. Kotova A., Serdiuk V., Avdieienko I., Lenska O, Ivaniga O. Integration of Content and Language Integrated Learning elements in the Education of Nonlinguistic Specialty Students by means of IT. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. - V. 3., 2020. -Р.134-144 (Web-of Science)


Участь у конференціях:

Наукова конференція «Каразинські читання: Людина. Мова Комунікація» - щорічно

Міжнародна науково-практична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» - щорічно

Посібники:

1. Preparation Tasks for Masters’ Exam : Навчальний посібник / Котова А. В, Моторнюк Т. М., Скриль О. І. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с.

2. Home Reading for Philologists : навчально-методичний посібник / А. В. Котова, Н.М. Савченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 60 с.

3. English for Physicists in two parts (part 1) : навчальний посібник / А. В. Котова, І. С. Холмогорцева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 100 с.

4. English for Physicists (part 2) : навчальний посібник /Холмогорцева І. С., Котова А. В.– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

5. English for Physicists (part 1) : навчальний посібник /Котова А. В., Зубкова Л. М., Холмогорцева– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 120 с (друге видання перероблене та доповнене)

6. English for Physicists (part 2) : навчальний посібник /Котова А. В., Зубкова Л. М., Холмогорцева – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 100 с (друге видання перероблене та доповнене)

7. Check your Grammar and Reading Skills : навчально-методичний посібник / Котова А. В., Савченко Н. М., Сердюк В. М – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020., 140 c–

Програми:

Англійська мова для аспірантів

Іноземна мова (фізичний факультет)

Контактна інформація:

Адреса: ауд 10-10, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Тел 707-53-50

Email: engldpt@karazin.ua