Наукова робота на кафедрі англійської мови


На кафедрі проводяться: 

Наукові конференції: 

  • Міжвузівська студентська наукова конференція Academic and Scientific Challenges in the XXst Century;
  • II Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ».

Навчально-методичні семінари: 

  • «Посилення мотивації при вивченні іноземної мови»;
  • «Использование игровых ситуаций как способ повышения эффективности изучения английского языка»;
  • «Трудности перевода компьютерной лексики при изучении английского языка»; 
  • «Прецендентные имена как один из аспектов изучения английского языка»; 
  • «Межкультурная коммуникация при преподавании иностранного языка»; 
  • «Воспитание толерантности на занятиях английского языка»;
  • «Особливості недовільного запам’ятовування під час навчання англійській мові студентів немовних факультетів». 

Відкриті заняття. 

Студентські конференції та олімпіади.