Навчально-методичний комплекс кафедри англійської мови

Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи
Іноземна мова (англійська)
Право
Юридичний ф-т
PDF

Іноземна мова (перша)
Міжнародне право
Юридичний ф-т

PDF

Іноземна мова за фахом

Право
Юридичний ф-т

PDF

Іноземна мова (англійська)
Факультатив
ФТФ
PDF

Іноземна мова (англійська)

ФТФ

PDF

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень (англійська)

ФТФ

PDF

Іноземна мова (англійська)
Біологія
Біологічний ф-т
PDF

Іноземна мова (англійська)
Біотехнологія та біоінженерія
Біологічний ф-т

PDF

Іноземна мова за фахом
(англійська)
Біологічний ф-т

PDF

Іноземна мова за фахом
За вибором
Біологічний ф-т

Іноземна мова
Середня освіта
Біологічний ф-т
Англійська мова
Іноземна мова за професійним спрямуванням
РБЕКС
PDF

Англійська мова за фахом

РБЕКС

PDF

Іноземна мова (англійська)
для науковців
Хімічний ф-т
PDF


Іноземна мова за фахом.
Початковий рівень (англійська)

Хімічний ф-т

PDF

Іноземна мова за фахом.

Просунутий рівень (англійська)
Хімічний ф-т

PDF

Англійська мова
Хімічний ф-т
PDF


Англійська мова за фахом
Факультатив, 2 курс
Фізичний ф-т

PDF


Англійська мова
Факультатив, 4 курс
Фізичний ф-т

PDF


Англійська мова
3 курс
Фізичний ф-т
PDF
Англійська мова

1,2 курс
Фізичний ф-т

PDF

Іноземна мова (англійська)
Середня освіта (здоров'я людини)
Філософський ф-т

PDF

Іноземна мова (англійська)
Культурологія, Урбаністичні студії, Візуальне мистецтво
та менеджмент культурних проектів
Філософський ф-т

PDF

Іноземна мова за фахом (англійська)
Філософія, культурологія
Філософський ф-т

PDF

Іноземна мова (англійська)
Філософія, Європейські студії
Філософський факультет

PDF

Англійська мова
Філологічний ф-т
PDF

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень (англійська)
Філологічний ф-т

PDF

Іноземна мова
Історичний ф-т
PDF

Іноземна мова за фахом (англійська)
Історичний ф-т
PDF

Іноземна мова за фахом
Початковий рівень(англійська)
Історичний ф-т
Англійська мова
Intermediate
Соціологічний ф-т
Іноземна мова за фахом
Стратегічні комунікації та нові медіа
Соціологічний ф-т
PDF

Іноземна мова за фахом
Медіакомунікації та звя'зки з громадскістю
Соціологічний ф-т

PDF


Іноземна мова за фахом. Початковий рівень
Соціальна робота
Соціологічний факультет
PDFІноземна мова за фахом.
Початковий рівень
Соц. комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю;
Політологія
Соціологічний ф-т
PDF

Іноземна мова
Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю
Соціологічний ф-т

PDF


Іноземна мова
Політологія
Соціологічний ф-т

PDF

Іноземна мова
Соц. комунікації, реклама та зв’язки з громадськістю
Соціологічний ф-т
PDF

Іноземна мова
Соціальна робота
Соціологічний ф-т
PDF

Іноземна мова
Соц.-політ. та маркетенгові дослідження
Соціологічний ф-т

PDF

Іноземна мова для науковців
Соціальна робота

Англійська мова
Прикладна фізика енергетичних систем
ФЕФ
PDF

Англійська мова
Комп'ютерна фізика
ФЕФ

PDF

Англійська мова

Прикладна фізика нетрадиційної енергетики
ФЕФ

Англійська мова за фахом

Прикладна фізика енергетичних систем
ФЕФ

Англійська мова за фахом
Екологічний ф-т
PDF

Англійська мова
Екологічний ф-т

PDF

Англійська мова (Підготовка до
вступу в магістратуру)
Екологічний ф-т

PDF

Англійська мова
ФГГРТ

PDF

Англійська мова за фахом

ФГГРТ

PDF

Англійська мова спеціального вжитку
Факультатив

ФГГРТ

PDF

Англійська мова
Ф-т математики і інформатики

PDF

Англійська мова за фахом
Інформаційні технології
Ф-т математики і інформатики

PDF

Англійська мова за фахом

Математика та статистика
Ф-т математики і інформатики

Іноземна мова (англійська)
Ф-т комп'ютерних наук

PDF

Іноземна мова за фахом (англійська)
Ф-т комп'ютерних наук

PDF

Англійська мова
Ф-т психології

PDF

Англійська мова
Факультатив
Ф-т психології

PDF

Іноземна мова за фахом.
Початковий рівень (англійська)
Ф-т психології

PDF

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи
Перша іноземна мова за фахом
Міжнародне право
Юридичний ф-т
PDF

Англійська мова
Медичний ф-т
PDF

Англійська мова
Біологічний ф-т

PDF

Практикум з професійної
іноземної мови
Хімічний ф-т

PDF

Англійська мова
Факультатив
Фізичний факультет ф-т
PDF

Практикум з професійної іноземної мови
Політологія
Соціологічний ф-т
PDF

Практикум з професійної іноземної мови
Соціальні технології
Соціологічний ф-т

PDF

Іноземна мова за фахом (2 рівень)
“Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю“
Cоціологічний ф-т
Англійська ділова мова
Екологічний ф-т

PDF

Англійська мова
Факультатив

ФГГРТ

PDF

Англійська мова за фахом
Ф-т математики і інформатики (обов'язкова)

PDF

Англійська мова за фахом

Ф-т математики і інформатики (за вибором)

Ділова англійська мова
Ф-т психології
PDF

Курси, що викладаються при підготовці докторів філософії

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екземенаційної роботи
Іноземна мова
(англійська)
для аспірантів

PDFІнші програми

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екземенаційної роботи
Англійська мова для науковців PDF