АВДЄЄНКО Ірина Миколаївна


 • Заступник декана з роботи з іноземними студентами,
 • кандидат педагогічних наук,
 • доцент кафедри англійської мови

Освіта:

 • 2002 р. — закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, прикладна лінгвістика.

Професійна кар’єра:

 • з 2002 р. — методист вищої категорії;
 • 2005-2012 рр. — викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • з 2012 р. — старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • з 2016 р. — заступник декана з роботи з іноземними студентами;
 • з вересня 2017 р. — доцент кафедри англійської мови.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська «Розвиток культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу» (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2016)

Сфера наукових інтересів:
методика викладання англійської мови на неспеціальних факультетах, педагогіка, культура здоров’я

Викладає курси:

 • Практичний курс англійської мови для студентів I-III курсів юридичного факультету

Основні публікації:

 1. Авдєєнко І. М. Педагогічні засади формування валеологічного світогляду особистості / І. М. Авдєєнко // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – 2012. – Вип. № 37 (250). – С.15-19.
 2. Авдєєнко І. М. Можливості гуманітарної підготовки студентів вищих навчальних закладів у вихованні культури здоров'я / І. М. Авдєєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – № 1. – С. 201-207.
 3. Авдєєнко І. М. Проблеми збереження здоров’я студентів вищих навчальних закладів / І. М. Авдєєнко // Педагогіка здоров’я: зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. Г. Сковороди, 2012. – С. 101–105.
 4. Авдєєнко І. М. Важливість особистісно-гуманного підходу в роботі викладача англійської мови / І. М. Авдєєнко, О.І. Скриль // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : ІІІ Міжнар. конф.: тези доп. – Харків, 2013. – С. 152–154.
 5. Авдєєнко І. М. Суть та структура валеологічного світогляду студентської молоді / І. М. Авдєєнко // Теорія та методика навчання та виховання. – 2013. – Вип. 34. – С. 15–23.
 6. English for the Students of Chemistry / [Л. Л. Ляшенко, І. С. Курсова, І. М. Авдєєнко]. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 120 с.
 7. English for Geologists: навчальний посібник / [Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с.
 8. Preparation Tasks for Masters’ Exam: навчальний посібник / [Н. І. Черкашина, І. М. Авдєєнко]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. –128 с.
 9. English for Law Students: навчальний посібник / [О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 120 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua