Аспірантура і докторантура


Підготовка фахівців освітнього рівня доктор філософії за спеціальністю 035 «Філологія»:

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності філологія (спеціалізації: українська мова, російська мова, українська література, російська література, германські мови, література зарубіжних країн, перекладознавство)

Навчальний план та пояснювальна записка до навчального плану (2017-2020 н.р.)

Навчальний план (денне відділення, 2018-2021 н.р.)

Навчальний план (заочне відділення, 2018-2021 н.р.)

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Документи керівника проектної групи

Додатки: Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти; Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток: Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Робочі програми навчальних дисциплін

Анотації до навчальних дисциплін

Науково-методичні комплекси


ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Іноземна мова для аспірантів"

Англійська мова (313 KB)

Французька мова (10,1 Мб)


Програми вступних екзаменів

ПРОГРАМА фахових випробувань для вступу до аспірантури факультету іноземних мов (англійська / німецька мова, перекладознавство, література зарубіжних країн)

Програма вступних екзаменів з англійської мови

Програма вступних екзаменів з німецької мови

Програма вступних екзаменів з французької мови


Тематики наукових досліджень зі спеціальності 035 Філологія


На факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" (Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014).

Потенційні наукові керівники:

За останні роки у Спеціалізованій вченій раді було захищено:

  • 2003 рік — 6 дисертацій;
  • 2004 рік — 12 дисертацій;
  • 2005 рік — 3 дисертації;
  • 2006 рік — 12 дисертацій;
  • 2007 рік — 16 дисертацій;
  • 2008 рік — 9 дисертацій;
  • 2009 рік — 16 дисертацій та одна дисертація переатестована:
  • 2011 рік — 22 дисертації;
  • 2012 рік — 8 дисертацій.