Кафедра іноземних мов професійного спрямування


В умовах динамічної трансформації світу, інформаційної діджиталізації та міжнародної інтеграції у професійному репертуарі сучасного спеціаліста будь-якої галузі, крім традиційної підготовки повинні бути компетенції, які б дозволили якісно й результативно обмінюватися актуальною інформацією, фаховою зокрема. Таким інструментом є професійно-спрямована мова або мова для професійних (спеціальних) цілей.

Більше половини сторіччя кафедра іноземних мов професійного спрямування готує мовних спеціалістів в гуманітарних, природничих та технічних галузях знань. Історія кафедри починається з 1954 року. Впродовж наступного десятиріччя кафедра зазнала суттєвих структурних змін і з 1961 по 2022 рік існувала як кафедра англійської мови. Кафедрою завідували доц. В.О. Ужик, доц. О.О. Полоцька, доц. Ю.Ю. Шамаєва. Франко-германську частину кафедри також було реорганізовано в окремі структурні підрозділи, які згодом увійшли до складу факультету іноземних мов, а в 1977 об’єднались в один науково-педагогічний колектив – кафедру німецької та французької мов. Кафедрою в різні роки керували доц. О.С. Калиниченко, ст. викл. М.А. Шитова, проф. В.Г. Пасинок, доц. П.Т. Гусєва, доц. І.С. Руднєва.

В 2022 році кафедри повернулися до історичних витоків та об’єдналися в кафедру іноземних мов професійного спрямування. Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Гусєва Ганна Георгіївна.

У професорсько-викладацькому складі кафедри працюють 2 професори, 21 доцент, 17 старших викладачів, 3 викладача та 3 старших лаборанта. Кафедра здійснює плідну співпрацю з такими міжнародними установами як TESOL International Association, TESOL-Ukraine, the British Council, UALTA, Global Service Corpse. Науково-педагогічні працівники проходять стажування в провідних університетах світу (м.Варна (Болгарія), м. Болонья (Італія), Братислава (Словаччина), Прага (Чехія), Краків (Польща), Стамбул (Туреччина), а також беруть активну участь в міжнародних проектах та школах-семінарах.

Кафедра веде інтенсивну методичну, наукову та профорієнтаційну діяльність. Серед магістральних заходів є Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю “Academic and Scientific Challenges of the 21st Century. CLIL in action”, cтудентська наукова онлайн-конференція “Сучасні тенденції у науці”, Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. Шляхи інтеграції закладів середньої та вищої освіти», конкурс творчих робіт з англійської мови «Aspiration», школа-семінар «Новітні підходи до вивчення іноземної мови», олімпіади з англійської, німецької й французської мови, науково-методичні семінари, а також 18 науково-практичних конференцій зі здобувачами освіти на немовних факультетах університету.

Науково-педагогічний склад кафедри динамічно реагує на світові освітні тенденції й виклики, реактивно адаптує навчально-методичні матеріали кафедри, організаційно-методичну діяльність та професійно-компетентнісний рівень, підтримуючи високий калібр Каразінської освітньої класики.

Навчання в університеті – це школа характеру, фундаментальний вибір життєвого й особистісного азимуту. І мова, зокрема іноземна, є однією з провідних зорей майбутнього професійного успіху.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: flprofp@karazin.ua