ПТУШКА Анастасія Сергіївна


Завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови

Доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філологічних наук, доцент.

Завідувач циклових комісій 4 та 5 курсів кафедри методики та практики викладання іноземної мови (заочне відділення).

Член Державних екзаменаційних комісій (денне та заочне відділення)

Освіта:

2005 р. — закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (факультет іноземних мов, кафедра перекладу та англійської мови).

Викладає курси:

Практичний курс «Іноземна мова – І (англійська)» для студентів 3 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

Практичний курс «Іноземна мова – І (англійська)»для студентів 4 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

Практичний курс «Іноземна мова – І (англійська)»для студентів 5 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови (аспект – усна практика).

Лекційний теоретичний курс «Спецкурс: Сучасні методики викладання іноземних мов».

Лекційний теоретичний курс «Лінгвокраїнознавство».

Лекційний теоретичний курс «Вступ до іноземної філології».

Лекційний теоретичний курс «Основи наукових досліджень».

Лекційний теоретичний курс «Спецкурс: Основні професійні методи викладання іноземної мови».

Професійна кар’єра:

2004-2005р. — старший лаборант кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

2005-2007р. — викладач кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

з 2007р. — викладач кафедри методики та практики англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

у 2008р. — отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Германські мови»;

з 2009р. — старший викладач кафедри методики та практики англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

з 2010р. — доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

у 2013р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики та практики викладання іноземної мови;

з 2017р. — завідувач кафедри методики та практики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Захищені дисертації:

Кандидатська «Об’єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2008р.).

Сфера наукових інтересів:

когнітивна методологія у дослідженнях гумористичних текстів; гендерна лінгвістика; аналіз дискурсу; методика викладання іноземних мов.

Основні публікації:

1.Птушка А. С. Вербалізація концепту «жінка»у британському анекдоті. Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2005. № 667. С.116—119.

2.Птушка А. С. Ідеографія засобів вербалізації утилітарних концептів «чоловік»і «жінка»(на матеріалі британського анекдоту). Новітня Філологія: Журнал. 2005. № 3 (23). С.39—47.

3.Птушка А. С. Кваліфікативна функція гендерно маркованих атрибутивних словосполучень у тексті британського анекдоту.Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2006. № 725. С.134—136.

4.Птушка А. С. Вербалізація концептів «чоловік»та «жінка»у британському анекдоті.Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали ІV міжвуз. конф. молодих учених. (Донецьк, 1-3 лют. 2006). Донецьк, 2006. Ч. 2. С. 74—75.

5.Птушка А. С. Ідеографічний аналіз засобів вербалізації концептів «чоловік»і «жінка»у британському анекдоті.Сучасна англістика: стереотипність та творчість: тези доповідей. (Харків, 16 трав. 2006). Харків, 2006. С. 28—30.

6.Птушка А. С. Структурно-композиційна класифікація текстотипів англомовного анекдоту.Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2007. № 772. С.122—125.

7.Птушка А. С. Взаємодія експлікації та імплікації в об’єктивації гендерних стереотипів у тексті англомовного анекдоту.Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2007. № 782. С. 57—59.

8.Птушка А. С. Порушення лінгвостилістичних норм як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. № 37. С. 226—229.

9.Птушка А. С. Експліцитні та імпліцитні смисли у тексті англомовного анекдоту. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: матеріли VII всеукр. наук. конф. (Харків, 05 лют. 2008). Харків, 2008.
С. 231—232.

10.Птушка А. С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту.Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2009. № 866. С. 64—69.

11.Птушка А. С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам орієнтованим на інтереси індивіда (на матеріалі британського анекдоту).Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали II всеукр.наук.-метод.конф.(Харків, 19 лист. 2009). Харків,2009. С. 99—100.

12.Птушка А. С. Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту.Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2010. № 928. С.138—143.

13.Птушка А. С. Тест – найефективніший засіб контролю вивчення іноземної мови.Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали IІI всеукр.наук.-метод.конф.(Харків, 23 лист. 2010). Харків, 2010. С.145—146.

14.Птушка А. С., ДрипанМ.Ю. Стереотипи жіночих та чоловічих соціальних ролей у тексті британського анекдоту.Молоді фахівці – майбутнє науки. 2010. С. 32—37.

15.Птушка А. С.,БороздінаА.А.Структурні текстотипи анекдотів. Молодіфахівцімайбутнє науки. 2010.
Вип .1. С. 19—23.

16.Птушка А. С., ТихоненкоГ.І. Ідеографічна параметризація концептів «чоловік» і «жінка» у тексті англомовного анекдоту.Молоді фахівці – майбутнє науки. 2010. Вип .1. С. 105—110.

17.Птушка А. С. Основні правила конспектування лекцій.Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали ІV міжнарод. наук.-метод. конф. (Харків, 23 лист. 2011). Харків, 2011. С. 147—148.

18.Птушка А. С. Невідповідність жінок морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2011.
№ 56. С. 165—169.

19.Птушка А. С. Невідповідність чоловіка й жінки морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2011. № 953. С. 130—135.

20.Птушка А. С. Тестова методика навчання читанню. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2011. № 972.
С. 189—193.

21.Птушка А. С. Методика перекладу англійських текстів на українську мову та труднощі їх перекладу. Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2011. № 27. С. 163—169.

22.Птушка А. С., Шумілова Ю. В. Об’єктивація образу жінки у тексті англомовного анекдоту. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2011. Вип. 2. С. 130—135.

23.Птушка А. С., Коваленко Є. В. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2011. Вип. 2. С. 60—65.

24.Птушка А. С. Невідповідність жінок морально-етичним нормам, орієнтованим на інтереси соціуму у тексті англомовного анекдоту. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези XIміж нар. наук. конф. (Харків, 03 лют. 2012). Харків, 2012. С. 231—232.

25.Птушка А. С. Методика перекладу англійських текстів. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали IIміжнар. конф. (Харків, 23 бер. 2012). Харків, 2012.
С. 118—119.

26.Птушка А. С. Загальні методичні характеристики рольової гри при навчанні спілкуванню на іноземній мові. Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2012. № 28. С. 245—250.

27.Птушка А. С. Методика використання рольової гри у навчанні діалогічного мовлення учнів на уроках англійської мови. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2012. № 1003. С. 154—159.

28.Птушка А. С. Рольова гра при навчанні спілкуванню на іноземній мові. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали V міжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 22 лист. 2012). Харків, 2012. С. 162—164.

29.Птушка А. С. Методика тестового контролю у вивченні іноземної мови у середніх загальноосвітніх закладах як наукова проблема. Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи. 2012. № 38.
С. 114—119.

30.Птушка А. С., Журавчак Г. М. Концепт «жінка» у тексті британської казки. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2012. Вип. 3. С. 83—87.

31.Птушка А. С., Кузаєва М. Е. Лексичні одиниці, що відбивають роль жінки в суспільстві. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2012. Вип. 3. С. 116—121.

32.Птушка А. С., Рибянець Л. О. Мовний сексизм у феміністській інтерпретації. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2012. Вип. 3. С. 187—192.

33.Птушка А. С., Самсоненко Г. І. Вербалізація концептів «чоловік» та «жінка» у текстах британських народних казок. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2012. Вип. 3. С. 199—204.

34.Птушка А. С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури про економічне підґрунтя міжособистісних ролей чоловік і дружина у тексті англомовного анекдоту. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2013. № 1051. С. 93—98.

35.Птушка А. С. Використання тестового контролю в ході вивчення іноземної мови. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали ІІІ міжнар. конф. (Харків, 12 квіт. 2013). Харків, 2013. С. 140—141.

36.Птушка А. С. Використання Інтернету на занятті з англійської мови. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали VIміжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 21 лист. 2013). Харків, 2013. С. 136—137.

37.Птушка А. С., Чубата О. М. Морально-етичні норми у тексті британського анекдоту. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2013. Вип. 4. С. 259—264.

38.Птушка А. С., Кисличенко О. А. Навчання усного мовлення студентів внз (на матеріалі теми «мистецтво»). Молоді фахівці – майбутнє науки. 2013. Вип. 4. С. 116—121.

39.Птушка А. С., Ільговська Ю. В. Гендерні стереотипи крізь призму англійських та українських прислів’їв. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2013. Вип. 4. С 102—108.

40.Птушка А. С., Ступєнькова Т. В. Займенникі в узагальненому значенні (на матеріалі британської публіцистиці). Молоді фахівці – майбутнє науки. 2013. Вип. 4. С. 238—244.

41.Птушка А. С., Амберова О. Б. Гендерний концепт «жінка» в англійскій ментальності. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2013. Вип. 1. С. 13—15.

42.Птушка А. С., Багацька Ю. В. Жінка в розважальному англомовному дискурсі. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2013. Вип. 1. С. 15—17.

43.Птушка А. С., Кравченко С. В. Позитивні стратегії ввічливості у сучасній англійській мові. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2013. Вип. 1. С. 48—49.

44.Птушка А. С., Гринько А. М. Негативні стратегії ввічливості у сучасній англійській мові Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2013. Вип. 1. С. 28—30.

45.Птушка А. С., Бормот Т. Г. Образ жінки в англомовному публіцистичному дискурсі. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2013. Вип. 1. С. 19—21.

46.Птушка А. С. Невідповідність жінок утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. № 2 (74).
С. 160—163.

47.Птушка А. С. Гендерна вербалізація (на матеріалі британського анекдоту). Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей ХІІІ наук. конф. з міжнар. участю. (Харків, 07 лют. 2014). Харків, 2014. Ч. 2. С. 70—71.

48.Птушка А. С. Подолання неуспішності студентів. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнар. участю. (Харків 20 лют. 2014). Харків, 2014. С. 119—120.

49.Птушка А. С., Шаповал К. Д. Заперечення в сучасній англійській мові. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2014. Вип. 5. С. 255—260.

50.Птушка А. С., Фролова А. В. Перебиви в мовленні статей в англійській мові. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2014. Вип. 5. С. 237—242.

51.Птушка А. С., Саєнко П. П. Розходження в англійській мові чоловіків і жінок. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2014. Вип. 5. С. 208—213.

52.Птушка А. С., Мітяєва М. С. Сексизм на матеріалі англомовної реклами. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2014. Вип. 5. С. 160—165.

53.Птушка А. С., Погодін А. Є. Огляд заперечення в середньоанглійській мові. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 47—50.

54.Птушка А. С., Кудінов А. І. Місце заперечення в давньоанглійській мові. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 22—24.

55.Птушка А. С., Мальцева С. О. Мовленнєва поведінка чоловіків і жінок (на матеріалі англійської мови). Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 28—30.

56.Птушка А. С., Груна М. Р. Сексизм в агентній лексиці. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 12—13.

57.Птушка А. С., Пустовіт Д. О. Україномовна та англомовна рекламна продукція. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 53—54.

58.Птушка А. С., Бесєдіна Є. І. Заперечення в реченні в ранньоновоанглійській мові. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 8—10.

59.Птушка А. С., Титаренко Є. А. Основний ряд концепцій заперечення в англійській мові на основі англійських прислів’їв. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2.
С. 64—65.

60.Птушка А. С., Журавель Г. О. Еволюція гендерних маркерів (на матеріалі англійської мови). Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 15—17.

61.Птушка А. С., Захаркіна Н. В. Жінка як складова суспільства: гендерна проблематика. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 17—18.

62.Птушка А. С., Федорченко К. В. Навчання діалогічному мовленню за допомогою рольової гри. Бакалаврські он-лайн читання: ел. зб. тез доповідей студентів. 2014. Вип. 2. С. 67—69.

63.Птушка А. С. Основні правила конспектування лекцій у вузах. Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2015. № 38. С. 223—228.

64.Птушка А. С., Гришаєв Е. І. Розгортання аргументації в публіцистичному тексті. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2015. Вип. 6. С. 83—89.

65.Птушка А. С., Лисюк О. П. Комунікативний аспект організації публіцистичного тексту. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2015. Вип. 6. С. 163—170.

66.Птушка А. С., Нікешина В. Б. Гендерна типологія чоловік-дружина (на матеріалі британських та українських анекдотів). Молоді фахівці – майбутнє науки. 2015. Вип. 6. С. 207—212.

67.Птушка А. С. Рольова гра у навчанні діалогічному мовленню учнів на уроках англійської мови. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали Vміжнар. конф. (Харків 17 квіт. 2015). Харків, 2015. С. 109—110.

68.Птушка А. С. Використання інтернету на заняттях з іноземної мови. Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури: матеріали IIвсеукр. наук.-практ. заочна інтернет-конф. з міжнар. участю. (Острог, 24 лют. 2016). Острог, 2016. № 60. С. 58—59.

69.Птушка А. С. Тест – один з найефективніших засобів контролю в навчанні іноземної мови. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали VІІІ міжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 22 квіт. 2016). Харків, 2016. С. 98—99.

70.Птушка А. С., Зінченко Г. М. Маскулінність і фемінність як дві основні категоріїгендерних досліджень. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 152—156.

71.Птушка А. С., Кірдан І. К. Соціальна диференціація та створення нових іменників жіночого роду. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 168—173.

72.Птушка А. С., Ярошенко-Зімарєва О. М. Основні помилкові уявлення про гендер. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. 2016. С. 337—341.

73.Птушка А. С., Сахнюк А. О. Характеристика мовленнєвого акту заперечення/згоди. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. 2016. С. 293—298.

74.Птушка А. С., Нонка М. А. Жіночий стиль спілкування. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 259—264.

75.Птушка А. С., Зайцев С. В. Поширені й непоширені заперечення. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 141—146.

76.Птушка А. С., Погребняк Д. С. Заперечна відповідь та соціальний статус мовця. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 275—279.

77.Птушка А. С., Трембак К. О. Ввічливість за принципами спілкування в суспільстві. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 307—312.

78.Птушка А. С., Ефремова О. В. Особливості перекладу власних імен в романах Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер». Молоді фахівці – майбутнє науки. 2016. Вип. 7. С. 130—135.

79.Птушка А. С. Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2017. № 85. С. 128—131.

80.Птушка А. С. Федоренко А. В. Методика навчання читання за темою FashionandClothes. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2017. Вип.8. С.121—127.

81.Птушка А. С. Аудирование на уроках английского языка. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ:матеріали IX міжнар.наук.-метод.конф.(Харків, 28 квіт.2017). Харків, 2017. С. 149—150.

82.Птушка А. С.Трудности, возникающие при проведении аудированияна уроках английского языка.Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали Xміжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 20 квіт. 2018). Харків, 2017. С. 158—160.

83.Птушка А. С., Корж Т. К. Специфіка образа «жінки» в англійській ментальсті. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 9. Ч. 1. С. 64—67.

84.Птушка А. С., Іванюк Д. В. Іронія оповідача у тексті сатиричного роману. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 9. Ч. 2. С. 21—26.

85.Птушка А. С., Козир Є. В. Гендерні стереотипи в англійській мові. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 9. Ч. 2. С. 26—30.

86.Птушка А. С., Котляревська О. В. Формули згоди/незгоди як прошарок фразеологічних одиниць. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 9. Ч. 2. С. 38—43.

87.Птушка А. С., Кривоногова А. О. Стереотипні уявлення про природно-естетичні характеристики чоловіка та жінки. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 9. Ч. 2. С. 43—47.

88.Птушка А. С., Фельдштейн Л. І. Семантичний склад формул згоди та незгоди. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 9. Ч. 2. С. 115—119.

89.ПтушкаА.С., ЧеркашинаЛ.В. Особливості британського гумору. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2018. Вип. 10. Ч. 1. С. 79—83.

90.Птушка А. С. Гендерно-марковані атрибутивні словосполучення у тексті британського анекдоту. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XVII наук. конф. з міжнар. участю. (Харків, 02 лют. 2018). Харків, 2018. С. 141—142.

91.Птушка А. С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про міжособистісні ролі теща та зять у тексті англомовного анекдоту. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. № 89. С. 18—23.

92.ПтушкаА.С. Трудности, возникающие при проведении аудирования на уроках английского языка.Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали Xміжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 20 квіт. 2018). Харків, 2018. С. 158—160.

93.Птушка А. С. Структурні текстотипи англомовного анекдоту. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XVIIIнаук. конф. з міжнар. участю. (Харків, 01 лют. 2019). Харків, 2019.
C. 139—141.

94.Птушка А. С., Танкіна І. О. Формули згоди/незгоди як реактивні репліки у діалозі. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали XIміжнар. наук.-метод. конф. (Харків, 18 квіт. 2019). Харків, 2019. С. 119—121.

95.Птушка А. С., Левчук С. М. Виникненя гендерних досліджень як наукового напряму у британському анектоді. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2019. Вип. 10. Ч. 2. С. 13—18.

96.Птушка А. С., Сірик Т. Ю. Англомовний анекдот в системі гумористичних жанрів. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2019. Вип. 10. Ч. 2. С. 28—32.

97.Птушка А. С. Мовна об’єктивація стереотипних уявлень про міжособистісні ролі теща та зять у тексті англомовного анекдоту. Вісник ХНУ імені В .Н. Каразіна. 2019. № 89. С. 18—23.

98.Птушка А. С., Бойко О. А. Використання сучасних технологій у викладанні іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Харків 08 жовт. 2019). Харків, 2019. Вип. 2. С. 114—117.

Птушка А. С., Гханмі А. В. Гендерні дослідження на сучасному етапі. Молоді фахівці – майбутнє науки. 2019. Вип. 11. Ч. 1.С. 11—16.

100.Птушка А. С. Невідповідність чоловіка й жінки морально-етичним нормам, орієнтованим на інтереси соціуму (на матеріалі британського анекдоту). Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XІХ наук. конф. з міжнар. участю. (Харків, 07 лют. 2020). Харків, 2020. C. 131—133.

Участь у конференціях:

1.Харків. IV Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія. Пошук молодих».
17 травня 2005.

2.Донецьк. IV Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур». 1-3 лютого 2006.

3.Харків. Міжвузівська наукова конференція «Лінгвістика. Методика. Переклад». 3 лютого, 2006

4.Харків. I Всеукраїнський науковий форум «Сучасна англістика: стереотипність і творчість».
16 травня 2006.

5.Харків.VII Всеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».
5 лютого 2008.

6.Житомир .Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора
Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». 13 травня 2008.

7.Харків. II Всеукраїнська науково методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 19 листопада 2009.

8.Харків. III Всеукраїнська науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 23 листопада 2010.

9.Житомир. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора
Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». 13 травня 2011.

10.Харків.VI Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 23 листопада 2011.

11.Харків. ХІ міжнародна наукова конференція«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація».
03 лютого 2012.

12.Харків. ІІ Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 23 березня 2012.

13.Харків. V Міжнароднанауково методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 22 листопада 2012.

14.Харків. ІІI Міжнародна конференція«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 12 квітня 2013.

15.Харків.VI Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 21 листопада 2013.

16.Харків. XVIII наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 07 лютого 2014.

17.Житомир. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора
Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу». 16 травня 2014.

18.Харків.VII Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». 20 листопада 2014.

19.Харків.V Міжнародна конференція«Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 17 квітня 2015.

20.Острог. II Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».
24 лютого 2016.

21.Харків.VІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 22 квітня 2016.

22.Харків. IX Міжнароднанауково-методичнаконференція«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 28 квітня 2017.

23.Харків. XVII науковаконференціяз міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 02 лютого 2018.

24.Харків. Х Міжнародна науково-методична конференція«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». 20 квітня 2018.

25.Харків. XVIII наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 01 лютого 2019.

26.Харків. XI Міжнародна науково-методична конференція«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ».18 квітня 2019.

27.Харків. І студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки». 22 листопада 2018.

28.Харків. ІІ студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки». 03 травня 2019.

29.Харків. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах». 08 жовтня 2019.

30.Харків. ІII студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки». 22 листопада 2019.

31.Харків. ІV студентська конференція «Молоді фахівці – майбутнє науки».16 січня 2020.

32.Харків. XІХ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». 07 лютого 2020.

Посібники:

1.Птушка А. С., Свердлова І. О. You and Your Life (work and leisure). Харків. 2017. Ч. 3. 212 с.

2.Птушка А. С., Свердлова І. О. You and Your Life. Харків. 2013. Ч. 1. 152 с.

3.Птушка А. С., Свердлова І. О. You and Your Life (the world around you). Харків. 2013. Ч. 2. 164 с.

4.Птушка А. С., Мащенко С. Г., Свердлова І. О., Гусєва П. Т., Скрипник І. Ю., Рашевська Т. М., Долгополова Я. В., Кузьміна В. С., Сотнікова С. І., Дробязко О. Є., Золотарьова Г. М. Посібник з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов. Харків. 2013. 100 с.

Програми:

Практичний курс «Іноземна мова – І (англійська)» для студентів 4 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

Практичний курс «Іноземна мова – І (англійська)» для студентів 5 курсу (заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

Лекційний теоретичний курс «Спецкурс: Сучасні методики викладання іноземнихмов».

Лекційний теоретичний курс «Лінгвокраїнознавство».

Лекційний теоретичний курс «Вступ до іноземної філології».

Лекційний теоретичний курс «Основи наукових досліджень».

Лекційний теоретичний курс «Основні професійні методи викладання іноземної мови».

Асистентська практика (денне відділення).

Асистентська практика (заочне відділення).

Переддипломна практика (заочне відділення).

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua