ШУМСЬКИЙ Леонід Миколайович


 • кандидат політичних наук

Освіта:

 • 1981 р. — закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХДУ), відділення перекладачів факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • 1983-1988 рр. — викладач кафедри іноземних мов Харківського державного педагогічного інституту;
 • з 1988 р. — старший викладач кафедри німецької та французької мов ХДУ.

Сфера наукових інтересів:
психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов, політична думка Німеччини: «Історія та сучасність».

Викладає курси:

 • німецька мова.

Основні пубілкації:

 1. Соціологія- чи це цікаво?: Навчальні матеріали. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2003. – 44 с.
 2. К вопросу о миграции топонимической лексики (на материале библейских сюжетов) / в соавторстве с А.Л. Белогуб // Материалы V Всеукраинской научной конференции. Каразинские чтения: человек, язык, коммуникация. – Харьков, 2005. – С. 15-16.
 3. О проблемах интеграции системы отечественного языкового образования в европейскую модель // Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Академія внутрішніх війск МВС України., 6 квітня 2011 р. - С. 300- 3002.
 4. Сфера языкового обучения в калейдоскопе зарубежного опыта. Електронний збірник тез. 30 березня 2011 р. 5.
 5. Практикум читання німецькою. Навчальні матеріали. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 76 с.
 6. Шмитт К. Сильное государство и здоровая экономика. / Пер. с нем. Л.Н. Шумского. Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регіон. філ. НИСИ в Харкове; ХНУ им. В.Н. Каразина; рук. проекта В.П. Семиноженко, научн. ред. А.А. Фисун. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 210-224.
 7. До концептуалізації поняття сильної держави в політичних поглядах Карла Шмітті. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 984, Серія «Питання політології» Випуск 19. – Харків. – 2011. – С. 11-15.
 8. Карл Шмітт і апологія механізму держави Томаса Гоббса. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 1007, Серія «Питання політології» Випуск 20. – Харків. – 2012. – С. 10-14.
 9. «Ответ Кемпнеру» Карла Шмита как исторический урок философско-правовой и политической компетенции «последнего великого классика». Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 1091, Серія «Питання політології» Випуск 25. – Харків. – 2014. – С. 23-28.
 10. CarlSchmittsFundamenteeinesRechtsstaates: Gedanken überdemokratischeEntwicklunginOstregionen. Scientificjournal. EuropäischeWissenschaft: Abgeben. „EastWest“ AssociationforAdvancedStudiesandHigherEducationGmbH. – № 1. Vienna, 2014. – S. 42-47.
 11. 1. Шумский Л. Теоретико-методологические основы формирования политического смысла германского самоуправления // Науковий вісник Одеського національного економічного університету.Науки: економіка, політологія, історія. 2016. № 8 (240). С. 173–184.

  2. Шумский Л, Крысенко А. Парадигма правового государства в политической концептологии Карла Шмитта // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 350–357.

  3. Шумский Л. Карл Шмитт и утраченные возможности выхода из политического кризиса Германии Веймарского периода // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 15. С. 366–374.

  4. Шумский Л. Карл Шмітт про історичну ментальність та сутність Веймарської конституції // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. Серія : Питання політології. Вип. 29. С. 35–39.

  5. Шумский Л. Н. Особенности организации и функционирования германского самоуправления: история и современность // Друга міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика:історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація» (м. Київ, 14–15 грудня 2016 р.). Київ, 2016. С. 146–149.

  6. Шумский Л. Н. Политическая история независимой Украины как иллюстрация теоретического наследия Карла Шмитта // Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри» (м.Одеса, 9 грудня 2016 р.). Одеса, 2016. С. 86 – 88.

  7. Шумский Л. Карл Шмитт о войне и мире // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали ХХХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 17 лют. 2017 р.). Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 85–88.

  8. Шумский Л. Н. Критика Карла Шмитта либерально-буржуазного подхода к понятию «полицейское государство» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку» (м. Одеса,10-11березня 2017 р.).Одеса, 2017. С. 101–105.