ШУМСЬКИЙ Леонід Миколайович


Старший викладач кафедри німецької та французької мов, кандидат політичних наук

Освіта:

1981 р. – закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н. Каразіна), спеціальність: перекладач-референт, викладач німецької мови.

Професійна кар’єра:

  • 1983 – 1988 рр. – викладач кафедри іноземних мов Харківського державного педагогічного інституту;
  • з 1988 р. – старший викладач кафедри німецької та французької мов ХДУ імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н. Каразіна).

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: Концептуалізація правової держави у політичній теорії Карла Шмітта (2018 р.)

Сфера наукових інтересів:
психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов; політична думка Німеччини: «Історія та сучасність».

Викладає курси:

німецька мова

Основні пубілкації:

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Шумський Л. До концептуалізації поняття сильної держави в політичних поглядах Карла Шмітта // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2011. № 984. Серія: Питання політології. Вип.19. С.11–15.

2. Шмитт К. Сильное государство и здоровая экономика / пер. с нем. Л.Шумского // Ойкумена: альманах сравн. исслед. полит. ин-тов, соц.-эконом. систем и цивилизаций / Регион. фил. НИСИ в Харькове ; ХНУ имени В. Н. Каразина; рук. проекта В. П. Семиноженко, науч. ред. А. А.Фисун. Харьков, 2011. Вып. 8. С.210–224.

3. Шумський Л. Карл Шмітт і апологія механізму держави Томаса Гоббса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2012. №1007. Серія: Питання політології. Вип.20. С.10–14.

4. Шумський Л. «Відповідь Кемпнеру» Карла Шмітта як історичний урок філософсько-правової та політичної компетенції «останнього великого класика» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. № 1091. Серія : Питання політології. Вип. 25. С. 23–28.

5. Шумский Л. Теоретико-методологические основы формирования политического смысла германского самоуправления // Науковий вісник Одеського національного економічного університету.Науки: економіка, політологія, історія. 2016. № 8(240). С.173–184.

6. ШумскийЛ, Крысенко А. Парадигма правового государства в политической концептологии Карла Шмитта // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 16. С. 350–357.

7. Шумский Л. Карл Шмитт и утраченные возможности выхода из политического кризиса Германии Веймарского периода // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2016. Вип. 15. С. 366–374.

8. Шумский Л. Карл Шмітт про історичну ментальність та сутність Веймарської конституції // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. Серія : Питання політології. Вип. 29. С. 35–39.

9. Schumsky L. Carl Schmitts Fundamente eines Rechtsstaates: Gedanken über demokratische Entwicklung in Ostregionen // Europäische Wissenschaft: Abgeben. „East West“ Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH : scientific journal. Vienna, 2014. №1. S.42–47.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

10. Шумский Л. Н. К вопросу о концептуализации понятия «сильное государство» в политической философии Карла Шмитта // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.). Дніпропетровськ, 2011. С. 29–31.

11.Шумский Л. Н. Конституционные основы государственного устройства в мировоззрении Карла Шмитта // Друга всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м.Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.). Дніпропетровськ, 2012. С. 32–33.

12. Шумский Л. Н. К вопросу об актуальности идей Карла Шмитта на постсоветском дискурсивном пространстве // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетровськ, 23 березня 2014 р.). Дніпропетровськ, 2014. С. 90–92.

13. Шумский Л. Н. Особенности организации и функционирования германского самоуправления: история и современность // Друга міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика:історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація» (м. Київ, 14–15 грудня 2016 р.). Київ, 2016. С. 146–149.

14. Шумский Л. Н. Политическая история независимой Украины как иллюстрация теоретического наследия Карла Шмитта // Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри» (м.Одеса, 9 грудня 2016 р.). Одеса, 2016. С. 86 – 88.

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

15. Шумский Л. Карл Шмитт о войне и мире // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали ХХХВсеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Переяслав-Хмельницький, 17лют. 2017р.). Переяслав-Хмельницький, 2017. С.85–88.

16. Шумский Л. Н. Критика Карла Шмитта либерально-буржуазного подхода к понятию «полицейское государство» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку» (м. Одеса,10-11березня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 101–105.

17. Шумський Л.М. Концептуалізація правової держави у політичній теорії Карла Шмітта: дис.… кандидата політичних наук : 23.00.01. Харків, 2018. 195 с.

18. Шумский Л. Карл Шмитт о политических технологиях американского и европейского империализма в международном праве // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип.25. С.141–149. (статті присвоєно DOI)

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 8-25, ауд. 8-29, площа Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-15, (057) 707-54-53

E-mail: germfran@karazin.ua